Skip to main content
Climate Action

Climate change

Varför förändras klimatet?

Vi människor påverkar klimatet alltmer när vi förbränner fossila bränslen, hugger ner skogar och föder upp djur.Det innebär enorma utsläpp av...

Klimatförändringens konsekvenser

Klimatförändringarna påverkar hela världen. Polarisar smälter och havsnivån stiger. Vissa regioner drabbas oftare av stormar och skyfall medan andra...