Skip to main content
Climate Action

Climate change

Príčiny zmeny klímy

Ľudia vo zvýšenej miere vplývajú na klímu a teplotu Zeme spaľovaním fosílnych palív, vyrubovaním lesov a chovom hospodárskych zvierat.Tieto činnosti...

Dôsledky zmeny klímy

Zmena klímy ovplyvňuje celý svet. Štíty polárnych ľadovcov sa roztápajú a hladina morí stúpa. V niektorých regiónoch sú extrémne výkyvy počasia a...