Skip to main content
Climate Action

Climate change

Przyczyny zmian klimatu

Ludzie w coraz większym stopniu wpływają na klimat i temperaturę na Ziemi poprzez spalanie paliw kopalnych, wycinanie lasów i hodowlę zwierząt...

Skutki zmian klimatu

Zmiany klimatu mają wpływ na wszystkie części świata. Polarne czapy lodowe topnieją, a poziom mórz wzrasta. W niektórych regionach ekstremalne...