Skip to main content
Climate Action

Climate change

Oorzaken van de klimaatverandering

De mens heeft een steeds grotere invloed op het klimaat en op de temperatuur op aarde door het gebruik van fossiele brandstoffen, grootschalige...

De gevolgen van de klimaatverandering

De klimaatverandering heeft gevolgen voor alle regio’s in de wereld. De ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. In sommige regio’s komen extreme...