Skip to main content
Climate Action

Climate change

Klimata pārmaiņu cēloņi

Cilvēki, dedzinot fosilo kurināmo, izcērtot lietusmežus un izvēršot lopkopību, aizvien vairāk ietekmē klimatu un planētas temperatūru.Šo darbību...

Klimata pārmaiņu sekas

Klimata pārmaiņas skar visas pasaules daļas. Ap zemeslodes poliem kūst ledus, un jūras līmenis ceļas. Dažos reģionos ir biežāk vērojami ekstremāli...