Skip to main content
Climate Action

Climate change

Årsager til klimaforandringerne

Mennesket påvirker i større og større grad vores klima og jordens temperatur ved at brænde fossile brændstoffer, fælde skove og avle husdyr.Dermed...

Konsekvenser af klimaforandringerne

Klimaforandringerne påvirker alle verdens regioner. Polarisen smelter og vandstanden i havene stiger. I nogle regioner bliver ekstreme vejrfænomener...