Skip to main content
Climate Action

De gevolgen van de klimaatverandering

De gevolgen van de klimaatverandering

De klimaatverandering heeft gevolgen voor alle regio’s in de wereld. De ijskappen smelten en de zeespiegel stijgt. In sommige regio’s komen extreme weersomstandigheden en overstromingen steeds vaker voor, terwijl andere vaker met extreme hitte en droogte te kampen hebben.

Dit zal de komende decennia alleen maar toenemen.

Het ijs smelt, de zee stijgt

iceberg.jpg

Als water opwarmt, zet het uit. Tegelijkertijd smelten door de opwarming van de aarde de ijskappen en gletsjers.

Door deze ontwikkelingen stijgt de zeespiegel, wat weer leidt tot overstromingen en erosie in kustgebieden en laagland.

Extreem weer, veranderende neerslag

Zware regenval en andere extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Dit kan leiden tot overstromingen, een slechtere waterkwaliteit, en in sommige regio's een toenemend watergebrek.

Gevolgen voor Europa

  • Zuid- en Centraal-Europa krijgen alsmaar meer hittegolven, bosbranden en droogtes te verwerken.
  • Het Middellandse-Zeegebied wordt droger, waardoor het nog kwetsbaarder wordt voor droogte en bosbranden.
  • Noord-Europa wordt aanzienlijk natter, waardoor 's winters meer overstromingen kunnen voorkomen.
  • Ook de stedelijke gebieden, waar tegenwoordig 4 op de 5 Europeanen wonen, krijgen te maken met hittegolven, overstromingen of zeespiegelstijgingen, maar vaak kunnen ze zich niet zo goed aanpassen aan de klimaatverandering.

Gevolgen voor ontwikkelingslanden

Veel arme ontwikkelingslanden worden het zwaarst getroffen. De inwoners zijn er vaak erg afhankelijk van de natuur en hebben juist weinig middelen om zich aan de klimaatverandering aan te passen.

Risico’s voor de volksgezondheid

De klimaatverandering heeft al een impact op de gezondheid:

  • In sommige regio's overlijden meer mensen door hitte terwijl in andere regio's minder mensen overlijden door de kou.
  • Er is al een verandering te zien in de verspreiding van door water overgedragen ziekten en ziekteverwekkers.

Kosten voor de samenleving en de economie

Schade aan gebouwen en infrastructuur en een slechtere volksgezondheid leiden tot hoge kosten voor de samenleving en de economie.

Tussen 1980 en 2011 werden meer dan 5,5 miljoen mensen getroffen door overstromingen die samen meer dan 90 miljard euro economische schade veroorzaakten.

Vooral sectoren die erg afhankelijk zijn van temperatuur en neerslag, zoals landbouw, bowbous, energie en toerisme worden zwaar getroffen.

Risico’s voor planten en dieren

Het klimaat verandert zo snel dat vele planten- en diersoorten in hun voortbestaan worden bedreigd.

Veel land-, zoetwater- en mariene soorten hebben al een nieuwe habitat opgezocht. Sommige planten- en diersoorten worden nog sterker met uitsterven bedreigd als de gemiddelde temperaturen op aarde blijven stijgen.