Skip to main content
Climate Action

Zmena klímy a vy

Zmena klímy sa týka nás všetkých a každý môže v tejto oblasti niečo podniknúť.Naša planéta zažíva výraznú a rýchlejšiu zmenu klímy spôsobenú...

Prínosy opatrení v oblasti klímy

Budovanie ekologicky orientovanej nízkouhlíkovej spoločnosti ahospodárstva predstavuje veľkú výzvu, ale aj obrovskú príležitosť. Mnohé z potrebných...

Verejná podpora opatreniam na ochranu klímy

PolitikaPodľa najnovšieho prieskumu Európskej komisie (Eurobarometer) sú Európania veľmi znepokojení v súvislosti so zmenou klímy a podporujú...

Mládež a klíma

Chcete sa dozvedieť viac o zmene klímy? Zaujíma vás, ako by ste mohli prispieť k boju proti zmene klímy?Naša planéta, naša budúcnosťNa stránkach „Naša...

Publications

General climate change publicationsPublications for young peopleThematic publicationsFor publications on specific topics, see our Thematic...