Skip to main content
Climate Action

Człowiek a zmiana klimatu

Zmiana klimatu dotyczy nas wszystkich i każdy może podjąć działania, aby jej przeciwdziałać.Na naszej planecie tempo zmian klimatycznych znacznie...

Korzyści wynikające z działań na rzecz klimatu

Stworzenie społeczeństwa i gospodarki, które będą niskoemisyjne i przyjazne dla klimatu, jest dużym wyzwaniem, ale i dużą szansą. Wiele potrzebnych...

Poparcie obywateli dla działań w dziedzinie klimatu

PolitykaZ badania Eurobarometr przeprowadzonego niedawno przez Komisję Europejską wynika, że Europejczycy są bardzo zaniepokojeni zmianą klimatu i...

Młodzież i klimat

Chcesz się dowiedzieć, jakie zjawiska powoduje zmiana klimatu i jak możemy im przeciwdziałać?Nasza planeta – nasza przyszłośćMagazyn „Nasza planeta –...

Publications

General climate change publicationsPublications for young peopleThematic publicationsFor publications on specific topics, see our Thematic...