Skip to main content
Climate Action

Klimato kaita ir jūs

Visiems rūpi klimato kaita ir visi gali imtis klimatui naudingų veiksmų.Mūsų planeta susiduria su juntama ir vis spartėjančia klimato kaita, kurią...

Klimato politikos nauda

Klimatui nekenkiančios, mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenės ir ekonomikos sukūrimas yra nemenkas uždavinys, bet kartu ir didžiulė...

Piliečių parama klimato politikai

PolitikaKaip matyti iš Europos Komisijos neseniai atlikto „Eurobarometro“ tyrimo rezultatų, europiečiams labai rūpi klimato kaita. Jie remia ES...

Jaunimas ir klimatas

Domitės klimato kaita? Norėtumėte sužinoti, kaip su ja kovoti galite jūs?„Mūsų planeta, mūsų ateitis“Žurnale Mūsų planeta, mūsų ateitis rašoma apie...

Publications

General climate change publicationsPublications for young peopleThematic publicationsFor publications on specific topics, see our Thematic...