Klimat

Ungdomar och klimat

Vill du veta mer om klimatförändringarna och vad du kan göra?

Vår planet, vår framtid

Ungdomstidning

I tidningen ”Vår planet, vår framtid” kan du läsa fakta om klimatförändringar, vad som görs i EU för att motverka dem och hur vi alla kan bidra till ett bättre klimat.

Tidningen finns på alla EU-språk.

Brädspel

Testa klimatspelet! Det finns på alla EU-språk.

Brädspel