Opatrenia na ochranu klímy

Mládež a klíma

Chcete sa dozvedieť viac o zmene klímy? Zaujíma vás, ako by ste mohli prispieť k boju proti zmene klímy?

Naša planéta, naša budúcnosť

Časopis pre mládež

Časopis „Naša planéta, naša budúcnosť“ prináša vedecký pohľad na zmenu klímy, informuje o opatreniach prijímaných v tejto oblasti v jednotlivých krajinách EÚ a prináša námety, ako môže každý z nás prispieť k boju proti zmene klímy.

Časopis je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ.

Spoločenská hra

Skúste si zahrať spoločenskú hru o opatreniach v oblasti klímy, ktorá je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ.

Spoločenská hra