Opatrenia na ochranu klímy

Upravte svoje nákupné a stravovacie návyky

Dnes majú mnohí z nás prístup k množstvu rôznych druhov potravín a iných výrobkov. Všetko, čo kupujeme, od mlieka po nový pár topánok, sa musí vyrobiť a pri výrobe vznikajú emisie CO2. Mnohé výrobné procesy majú navyše negatívne dôsledky na životné prostredie a klímu.

Preprava potravín lietadlom z jedného konca sveta na druhý generuje 1 700-krát viac emisií CO2 ako ich preprava kamiónom do vzdialenosti 50 km. Neudržateľné lesné hospodárenie má za následok odlesňovanie a sa podieľa 20 % na celkových emisiách CO2.

Inteligentné nakupovanie

  • Všímajte si obaly: plastové obaly vytvárajú množstvo odpadu a často sa ťažko recyklujú. Pokúste sa vyhnúť baleným výrobkom a kupujte náhradné náplne (napr. do šampónov).
  • Nákupy noste v taškách, ktoré nie sú jednorazové. Kupujte kuchynské a toaletné rolky vyrobené z recyklovaného papiera.
  • Porozmýšľajte, či si skutočne potrebujete kúpiť modernejšie zariadenie. Odpad z elektrických a elektronických zariadení je najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu v EÚ.
  • Kupujete záhradný nábytok alebo iné drevené výrobky? Hľadajte značky FSC alebo PEFC, ktoré zaručujú, že drevo bolo vyťažené udržateľným spôsobom.

Jedzte rozumne

  • Neplytvajte jedlom. Kupujte len toľko, koľko potrebujete, a zvyšky si odložte.
  • Skúste vynechať potraviny, ktoré nie sú sezónne. Pestovanie potravín mimo ich prirodzeného prostredia alebo bežnej pestovateľskej sezóny si vyžaduje obrovské množstvá vody, energie a ďalších zdrojov.
  • Umývajte ovocie a zeleninu v nádobe a nie pod tečúcou vodou. Rastliny polievajte zostatkovou vodou.
  • Ak konzumujete mäso, nahraďte občas červené mäso kuraťom, rybami alebo strukovinami. Prechod od hovädzieho mäsa ku kuraciemu môže znížiť uhlíkovú stopu vašej stravy až o 75 %.

Environmentálna značka

Logo environmentálnej značky
  • Environmentálna značka EÚ identifikuje výrobky a služby so zníženým vplyvom na životné prostredie. Hľadajte ju, keď si budete kupovať svetelné žiarovky, čistiace prostriedky, počítače a oblečenie – a dokonca aj pri rezervácii hotelovej izby. Environmentálnou značkou EÚ je v súčasnosti označených približne 70 000 výrobkov a služieb!