Действия по климата

Променете навиците си за пазаруване и хранене

Днес много от нас има достъп до голямо разнообразие от храни и други продукти. Всичко, което купуваме, обаче трябва да бъде произведено, независимо дали става въпрос за литър мляко или нов чифт обувки, а това води до емисии на CO2. Освен това голяма част от производствените процеси са вредни за околната среда и климата.

Превозването на храни със самолет от единия до другия край на света генерира 1700 пъти повече емисии на CO2, отколкото превозването им с камион на 50 км. Неустойчивите практики в областта на горското стопанство водят до обезлесяване, на което се дължат около 20% от световните емисии на CO2.

Пазарувайте разумно

  • Подбирайте опаковките: пластмасовите опаковки създават голямо количество отпадъци и често са трудни за рециклиране. Опитайте да избягвате опаковани продукти и търсете пълнители за продукти, като например шампоан.
  • Използвайте торби за многократна употреба, за да носите покупките си до дома. Купувайте кухненска и тоалетна хартия, направена от рециклирана хартия.
  • Помислете добре, преди да подмените електронните си устройства с нови. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) са най-бързо растящата категория отпадъци в ЕС.
  • Купувате градински мебели или други дървени изделия? Търсете етикетите FSC или PEFC, които гарантират, че дървесината е добита по устойчив начин.

Хранете се разумно

  • Не разхищавайте храна. Купувайте само колкото ви е необходимо и запазете остатъците за по-късно!
  • Избягвайте несезонните продукти, ако е възможно. Отглеждането на хранителни продукти извън естествената среда или нормалния сезон изисква огромни количества вода, енергия и други ресурси.
  • Измивайте плодовете и зеленчуците в купа вместо с течаща вода. Използвайте тази вода, за да полеете растенията си.
  • Ако ядете месо, заменете част от червеното месо с пилешко месо, риба или варива. Преминаването от говеждо към пилешко месо може да намали въглеродния ви отпечатък със 75%.

Екомаркировка

Лого на екомаркировката
  • С екомаркировката на ЕС се означават продукти и услуги с ограничено въздействие върху околната среда. Търсете маркировката, когато купувате електрически крушки, почистващи препарати, компютри, дрехи — дори когато резервирате хотелска стая. Вече близо 70 000 продукти и услуги са получили екомаркировката на ЕС!