Działania w dziedzinie klimatu

Ponownie używaj i poddawaj recyklingowi!

Odpady nie tylko zanieczyszczają powietrze, wody gruntowe i glebę, ale również powodują emisję dwutlenku węgla i metanu do atmosfery, przyczyniając się tym samym do zmian klimatu.

Ilość odpadów wytwarzanych w UE rośnie i wynosi obecnie około 3 mld ton rocznie. W całej UE tylko 40 proc. odpadów z gospodarstw domowych jest obecnie ponownie wykorzystywanych lub poddawanych recyklingowi.

Powtórne wykorzystanie

  • Korzystaj z używanych kartek papieru. Notatki na brudno lub listę zakupów możesz sporządzić na odwrocie zapisanej z jednej strony kartki, zamiast sięgać po nową.
  • Oddaj starsze urządzenia elektryczne, np. do szkół lub ośrodków kultury, aby inni mogli z nich ponownie skorzystać.
  • Kupuj baterie wielokrotnego ładowania, z których można korzystać przez wiele cyklów ładowania. Nie zapomnij zutylizować baterii po zakończeniu okresu ich użytkowania!
  • Wymieniaj, sprzedawaj lub oddawaj ubrania, meble i artykuły gospodarstwa domowego, których już nie potrzebujesz. Zamiast kupować nowe rzeczy, pomyśl o pożyczaniu, wynajmowaniu lub kupowaniu używanych.

Recykling

  • Recykling pozwala zaoszczędzić energię i ograniczyć emisje. Poprzez recykling jednego aluminiowego opakowania można zaoszczędzić 90 proc. energii potrzebnej do wyprodukowania nowego. Poddanie recyklingowi 1 kg papieru, zamiast wyrzucenia go na wysypisko śmieci, pozwala uniknąć prawie 1 kg emisji dwutlenku węgla i metanu.
  • Dowiedz się, jakie rodzaje odpadów można poddać recyklingowi w Twojej okolicy. Nie wyrzucaj szkła, papieru, plastiku i puszek wraz z pozostałymi odpadami. Zakłady recyklingu są obecnie w stanie przyjmować coraz więcej rodzajów plastiku – szczegółowe informacje uzyskasz od zakładu w Twojej okolicy.
  • Nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych. Produkty elektroniczne są wytwarzane z cennych zasobów i materiałów, które mogą być poddane recyklingowi, w tym metali, tworzyw sztucznych i szkła, których wydobycie i wytworzenie wymaga nakładów energii. Przynieś je do lokalnego punktu zbiórki lub z powrotem do sklepu, w którym je kupiłeś.
  • Jeśli zamierzasz kupić nowy akumulator, oddaj stary do recyklingu. Również zużyte opony można zwykle poddawać recyklingowi.
  • Kompostuj. Odpady organiczne, takie jak owoce i warzywa, skorupki jaj lub fusy kawy, wyrzucaj na domowy kompost, a nie z resztą pozostałych śmieci. Kompostowane odpady wystawione na działanie powietrza ulegają rozkładowi i przekształcają się w naturalny nawóz. Jeśli trafią na wysypisko śmieci, z powodu braku powietrza fermentują, a następnie emitują metan, który jest silnym gazem cieplarnianym.