Klimat

Allmänhetens stöd för klimatarbetet

Policy

EU-invånarna är mycket oroade över klimatförändringen och stöder klimatarbetet. Det visar en aktuell Eurobarometerundersökning från EU-kommissionen.

2017 års enkät

De viktigaste resultaten

  • 92 % av EU-invånarna anser att klimatförändringen är ett allvarligt problem. 74 % ser det som ett ”mycket allvarligt” problem.
  • Nästan nio av tio tycker att det är viktigt att det egna landet inför mål för att öka andelen förnybar energi (89 %) och främja energieffektivitet (88 %) till 2030.
  • De flesta (79 %) anser också att den offentliga sektorn bör satsa mer på övergången till ren energi, även om det innebär minskade subventioner för fossila bränslen.

Bra för ekonomin och jobben

Nästan åtta av tio EU-invånare (79 %) – och en klar majoritet i alla EU-länder – anser att klimatåtgärder och effektivare energianvändning kan främja ekonomin och skapa nya jobb.

Drygt tre av fyra (77 %) tror också att EU kan vinna ekonomiskt på att man sprider EU-expertis om ny ren teknik i länder utanför EU.

Engagerade invånare

90 % av deltagarna har själva nyligen gjort åtminstone en insats för klimatet, t.ex. genom att minska och återvinna sitt avfall (71 %) och i möjligaste mån minska användningen av engångsartiklar som plastpåsar och förpackningsmaterial (56 %).

Läs hela rapporten

Opinionen i olika länder

Läs om hur man ser på klimatförändringen i olika EU-länder.

Österrikes flaggaÖsterrike Tysklands flaggaTyskland Polens flaggaPolen
Belgiens flaggaBelgien Greklands flaggaGrekland Portugals flaggaPortugal
Bulgariens flaggaBulgarien Ungerns flaggaUngern Rumäniens flaggaRumänien
Kroatiens flaggaKroatien Irlands flaggaIrland Slovakiens flaggaSlovakien
Cyperns flaggaCypern Italiens flaggaItalien Sloveniens flaggaSlovenien
Tjeckiens flaggaTjeckien Lettlands flaggaLettland Spaniens flaggaSpanien
Danmarks flaggaDanmark Litauens flaggaLitauen Sveriges flaggaSverige
Estlands flaggaEstland Luxemburgs flaggaLuxemburg Storbritanniens flaggaStorbritannien
Finlands flaggaFinland Maltas flaggaMalta   
Frankrikes flaggaFrankrike Nederländernas flaggaNederländerna   
Dokumentation

Särskild Eurobarometerenkät om klimatförändringar: juli 2017

Särskild Eurobarometerenkät om klimatförändringar: november 2015

Särskild Eurobarometerenkät om klimatförändringar: mars 2014

Särskild Eurobarometerenkät om klimatförändringar: oktober 2011

Särskild Eurobarometerenkät om klimatförändringar: december 2009

Särskild Eurobarometerenkät om klimatförändringar: september 2008