Klimat

Allmänhetens stöd för klimatarbetet

Policy

EU-invånarna är mycket oroade över klimatförändringen och stöder klimatarbetet. Det visar en aktuell Eurobarometerundersökning från EU-kommissionen.

2019 års enkät

De viktigaste resultaten

  • 93 % av EU-invånarna anser att klimatförändringen är ett allvarligt problem. 79 % ser det som ett mycket allvarligt problem.
  • 92 % tycker att det är viktigt att det egna landet inför ambitiösa mål för att öka mängden förnybar energi (89 %) och främja energieffektivitet (88 %) till 2030.
  • 84 % anser att den offentliga sektorn bör satsa mer på övergången till ren energi, även om det innebär minskade subventioner för fossila bränslen.
  • 92 % – över åtta av tio deltagare i varje land – anser att växthusgasutsläppen bör minskas så mycket som möjligt, samtidigt som man kompenserar för de resterande utsläppen, så att EU:s ekonomi blir klimatneutral senast 2050.

Bra för ekonomin och jobben

Över åtta av tio deltagare tror att EU kan vinna ekonomiskt på att man sprider EU-expertis om ny ren teknik i länder utanför EU (81 %), medan 79 % tror att klimatåtgärder kommer att göra EU:s näringsliv mer innovativt och konkurrenskraftigt.

En stor majoritet anser att minskad import av fossila bränslen från länder utanför EU kan öka energitryggheten och gynna EU ekonomiskt (72 %).

Engagerade invånare

93 % av deltagarna har själva gjort åtminstone en specifik insats för klimatet, t.ex. genom att minska och återvinna sitt avfall (75 %) och i möjligaste mån minska konsumtionen av engångsartiklar (62 %).

Klimatanpassning

70 % av deltagarna tror att EU:s invånare kan vinna på anpassa sig till de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna.

Hela rapporten och opinionen i olika länder

Läs hela rapporten

Läs om hur man ser på klimatförändringen i olika EU-länder:

Österrikes flagga Österrike Tysklands flagga Tyskland Polens flagga Polen
Belgiens flagga Belgien Greklands flagga Grekland Portugals flagga Portugal
Bulgariens flagga Bulgarien Ungerns flagga Ungern Rumäniens flagga Rumänien
Kroatiens flagga Kroatien Irlands flagga Irland Slovakiens flagga Slovakien
Cyperns flagga Cypern Italiens flagga Italien Sloveniens flagga Slovenien
Tjeckiens flagga Tjeckien Lettlands flagga Lettland Spaniens flagga Spanien
Danmarks flagga Danmark Litauens flagga Litauen Sveriges flagga Sverige
Estlands flagga Estland Luxemburgs flagga Luxemburg Storbritanniens flagga Storbritannien
Finlands flagga Finland Maltas flagga Malta
Frankrikes flagga Frankrike Nederländernas flagga Nederländerna
Dokumentation

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: juli 2017

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: november 2015

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: mars 2014

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: oktober 2011

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: december 2009

Särskild Eurobarometer om klimatförändringar: september 2008