Podnebna politika

Javna podpora podnebnim ukrepom

Politika

Evropejci so zelo zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb in podpirajo ukrepe držav EU za blažitev njihovih učinkov, kaže nedavna raziskava Eurobarometer Evropske komisije.

Raziskava iz leta 2019

Glavni rezultati raziskave

  • 93 % državljanov EU meni, da so podnebne spremembe resna težava, 79 % pa zelo resna.
  • za 92 % vprašanih je pomembno, da njihove nacionalne vlade določijo cilje za povečanje uporabe energije iz obnovljivih virov do leta 2030 in 89 % anketirancev meni, da bi morale vlade podpreti izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2030.
  • 84 % vprašanih se strinja, da bi bilo treba prehodu na čiste vire energije nameniti več javnofinančne pomoči, čeprav to pomeni zmanjšanje subvencij za fosilna goriva.
  • 92 % vprašanih in več kot 80 % v vsaki državi članici se strinja, da bi bilo treba emisije toplogrednih plinov čim bolj zmanjšati in izravnati preostale emisije, da bi gospodarstvo EU do leta 2050 postalo bolj podnebno nevtralno.

Spodbuda za gospodarstvo in zaposlovanje

Več kot 80 % vprašanih se strinja, da lahko spodbujanje strokovnega znanja EU o čistih tehnologijah v državah zunaj EU gospodarsko koristi EU (81 %), 79 % pa jih meni, da bo ukrepanje v zvezi s podnebnimi spremembami povečalo inovativnost in konkurenčnost podjetij v EU.

Velika večina vprašanih se strinja, da lahko zmanjšanje uvoza fosilnih goriv iz držav zunaj EU poveča energetsko varnost in koristi gospodarstvu EU (72 %).

Ravnanje posameznikov

93 % vprašanih je nedavno sprejelo vsaj en specifičen ukrep proti podnebnim spremembam, zlasti z zmanjšanjem in recikliranjem odpadkov (75 % vprašanih) ter zmanjšanjem uporabe predmetov za enkratno uporabo, kadarkoli je to mogoče (62 %).

Prilagajanje podnebnim spremembam

70 % vprašanih se strinja, da ima prilagajanje na škodljive učinke podnebnih sprememb lahko pozitivne rezultate za državljane v EU.

Celotno poročilo in informacije o posameznih državah članicah

Celotno poročilo

Odnos do podnebnih sprememb v državah EU

Avstrijska zastava Avstrija Nemška zastava Nemčija Poljska zastava Poljska
Belgijska zastava Belgija Grška zastava Grčija Portugalska zastava Portugalska
Bolgarska zastava Bolgarija Madžarska zastava Madžarska Romunska zastava Romunija
Hrvaška zastava Hrvaška Irska zastava Ireland Slovaška zastava Slovaška
Ciprska zastava Cyprus Italijanska zastava Italija Slovenska zastava Slovenia
Češka zastava Češka Latvijska zastava Latvija Španska zastava Španija
Danska zastava Danska Litovska zastava Litva Švedska zastava Švedska
Estonska zastava Estonija Luksemburška zastava Luksemburg Britanska zastava Združeno kraljestvo
Finska zastava Finska Malteška zastava Malta
Francoska zastava Francija Nizozemska zastava Nizozemska
Dokumentacija

Posebna javnomnenjska raziskava Eurobarometer o podnebnih spremembah: julij 2017

Posebna javnomnenjska raziskava Eurobarometer o podnebnih spremembah: november 2015

Posebna javnomnenjska raziskava Eurobarometer o podnebnih spremembah: marec 2014

Posebna javnomnenjska raziskava Eurobarometer o podnebnih spremembah: oktober 2011

Posebna javnomnenjska raziskava Eurobarometer o podnebnih spremembah: december 2009

Posebna javnomnenjska raziskava Eurobarometer o podnebnih spremembah: september 2008