Opatrenia na ochranu klímy

Verejná podpora opatreniam na ochranu klímy

Politika

Podľa najnovšieho prieskumu Európskej komisie (Eurobarometer) sú Európania veľmi znepokojení v súvislosti so zmenou klímy a podporujú opatrenia v celej EÚ na zmiernenie jej dôsledkov.

Prieskum z roku 2017

Hlavné zistenia prieskumu

  • 92 % občanov EÚ považuje zmenu klímy za vážny problém, 74 % za veľmi vážny problém.
  • Takmer deväť z desiatich (89 %) občanov považuje za dôležité, aby ich vláda stanovila ciele na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov do roku 2030 a 88 % si želá, aby podporila zlepšenie energetickej efektívnosti do roku 2030.
  • Prevažná väčšina (79 %) tiež súhlasí s tým, aby sa na prechod k čistej energii vynaložilo viac verejných finančných prostriedkov, aj keby to malo znamenať zníženie dotácií na fosílne palivá.

Posilnenie hospodárstva a zamestnanosti

Takmer osem z desiatich (79 %) občanov EÚ a značná väčšina respondentov vo všetkých členských štátoch zastáva názor, že boj proti zmenám klímy a účinnejšie využívanie energie môžu posilniť hospodárstvo a vytvoriť pracovné miesta. Viac než tri štvrtiny (77 %) opýtaných zároveň súhlasí s názorom, že šírenie odborných znalostí EÚ v oblasti nových čistých technológií do tretích krajín môže mať pre EÚ ekonomický prínos.

Občania proti zmene klímy

90 % respondentov v prieskume nedávno podniklo aspoň jedno osobné opatrenie proti zmene klímy, z nich v rámci možností predovšetkým redukciu a recykláciu odpadu (71 % respondentov) a obmedzenie výrobkov na jedno použitie ako plastové tašky alebo výrobkov s nadmerným množstvom obalov (56 %).

Pozri celú správu

Informácie o jednotlivých krajinách

Viac informácií o postojoch k zmene klímy v krajinách EÚ

Rakúska vlajkaRakúsko Nemecká vlajkaNemecko Poľská vlajkaPoľsko
Belgická vlajkaBelgicko Grécka vlajkaGrécko Portugalská vlajkaPortugalsko
Bulharská vlajkaBulharsko Maďarská vlajkaMaďarsko Rumunská vlajkaRumunsko
Chorvátska vlajkaChorvátsko Írska vlajkaÍrsko Slovenská vlajkaSlovensko
Cyperská vlajkaCyprus Talianska vlajkaTaliansko Slovinská vlajkaSlovinsko
Vlajka Českej republikyČeská republika Lotyšská vlajkaLotyšsko Španielska vlajkaŠpanielsko
Dánska vlajkaDánsko Litovská vlajkaLitva Švédska vlajkaŠvédsko
Estónska vlajkaEstónsko Luxemburská vlajkaLuxembursko Britská vlajkaSpojené kráľovstvo
Fínska vlajkaFínsko Maltská vlajkaMalta   
Francúzska vlajkaFrancúzsko Holandská vlajkaHolandsko   
Dokumentácia

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: júl 2017

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: november 2015

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: marec 2014

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: október 2011

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: december 2009

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy: september 2008