Działania w dziedzinie klimatu

Poparcie obywateli dla działań w dziedzinie klimatu

Polityka

Z badania przeprowadzonego niedawno przez Komisję Europejską wynika, że Europejczycy są zaniepokojeni zmianami klimatu i popierają działania, które mają je ograniczyć.

Badanie z 2017 r.

Wyniki badania

  • 92 proc. obywateli UE jest zdania, że zmiany klimatu stanowią poważny problem, a 74 proc. uważa je za „bardzo poważny” problem.
  • 89 proc. jest za tym, by rządy krajowe postawiły sobie cele służące zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, które miałyby zostać zrealizowane do 2030 r. Z kolei 88 proc. uczestników badania popiera też krajowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej do 2030 r.
  • 79 proc. respondentów podpisuje się pod stwierdzeniem, że trzeba przeznaczyć więcej z państwowej kasy na propagowanie przejścia na tzw. czystą energię, nawet kosztem zmniejszenia dotacji na paliwa kopalne.

Ożywienie gospodarki i nowe miejsca pracy

79 proc. Europejczyków – i zdecydowana większość obywateli we wszystkich państwach członkowskich – uważa, że przeciwdziałanie zmianie klimatu i działania na rzecz efektywności energetycznej mogą pobudzić gospodarkę i przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy. 77 proc. zgadza się z tym, że rozpowszechnianie w krajach trzecich specjalistycznej wiedzy w zakresie nowych czystych technologii, jaką dysponuje UE, może jej przynieść korzyści ekonomiczne.

Zaangażowanie obywateli w działania związane z klimatem

90 proc. uczestników ankiety zadeklarowało, że ostatnio zrobiło coś na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, na przykład ograniczając ilość odpadów i poddając je recyklingowi (71 proc.) lub w miarę możliwości rzadziej korzystając z przedmiotów jednorazowego użytku, takich jak plastikowe siatki z supermarketu lub zbyt duże opakowania (56 proc.).

Pełny tekst sprawozdania z badania

Informacje o poszczególnych państwach członkowskich

Opinie obywateli poszczególnych krajów UE na temat zmian klimatu:

Flaga AustriiAustria Flaga NiemiecNiemcy Flaga PolskiPolska
Flaga BelgiiBelgia Flaga GrecjiGrecja Flaga PortugaliiPortugalia
Flaga BułgariiBułgaria Flaga WęgierWęgry Flaga RumuniiRumunia
Flaga ChorwacjiChorwacja Flaga IrlandiiIrlandia Flaga SłowacjiSłowacja
Flaga CypruCypr Flaga WłochWłochy Flaga SłoweniiSłowenia
Flaga CzechCzechy Flaga ŁotwyŁotwa Flaga HiszpaniiHiszpania
Flaga DaniiDania Flaga LitwyLitwa Flaga SzwecjiSzwecja
Flaga EstoniiEstonia Flaga LuksemburgaLuksemburg Flaga Wielkiej BrytaniiWielka Brytania
Flaga FinlandiiFinlandia Flaga MaltyMalta   
Flaga FrancjiFrancja Flaga HolandiiHolandia   
Dokumenty

Specjalne badanie Eurobarometr na temat zmian klimatu: lipiec 2017 r.

Specjalne badanie Eurobarometr na temat zmian klimatu: listopad 2015 r.

Specjalne badanie Eurobarometr na temat zmian klimatu: marzec 2014 r.

Specjalne badanie Eurobarometr na temat zmian klimatu: październik 2011 r.

Specjalne badanie Eurobarometr na temat zmian klimatu: grudzień 2009 r.

Specjalne badanie Eurobarometr na temat zmian klimatu: wrzesień 2008 r.