Działania w dziedzinie klimatu

Poparcie obywateli dla działań w dziedzinie klimatu

Polityka

Z badania Eurobarometr przeprowadzonego niedawno przez Komisję Europejską wynika, że Europejczycy są bardzo zaniepokojeni zmianą klimatu i popierają działania na poziomie całej UE, które mają ją ograniczyć.

Badanie z 2019 r.

Najważniejsze wyniki badania

  • 93 proc. obywateli UE jest zdania, że zmiany klimatu stanowią poważny problem, a 79 proc. uważa je za bardzo poważny problem.
  • 92 proc. respondentów jest za tym, by rządy krajowe postawiły sobie ambitne cele służące zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Z kolei 89 proc. uczestników badania uważa, że rządy powinny zapewniać wsparcie na rzecz poprawy efektywności energetycznej do 2030 r.
  • 84 proc. respondentów jest zdania, że trzeba zwiększyć wsparcie publiczne na rzecz przejścia na tzw. czystą energię, nawet kosztem zmniejszenia dotacji na paliwa kopalne.
  • 92 proc. respondentów – i ponad ośmiu na dziesięciu w każdym państwie członkowskim – zgadza się co do tego, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum, kompensując jednocześnie pozostałą część emisji, tak aby do roku 2050 gospodarka UE stała się neutralna dla klimatu.

Ożywienie gospodarki i nowe miejsca pracy

Ponad ośmiu na dziesięciu respondentów (81 proc.) podpisuje się pod stwierdzeniem, że rozpowszechnianie w krajach spoza UE specjalistycznej wiedzy w zakresie czystych technologii, jaką dysponuje UE, może jej przynieść korzyści gospodarcze. 79 proc. uczestników badania uważa, że podejmowanie działań w związku ze zmianą klimatu zapewni unijnym przedsiębiorstwom większą innowacyjność i konkurencyjność.

Znaczna większość (72 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że zmniejszenie importu paliw kopalnych z krajów spoza UE może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i przynieść UE korzyści gospodarcze.

Zaangażowanie obywateli w działania związane z klimatem

93 proc. respondentów podjęło co najmniej jedno konkretne działanie w walce ze zmianą klimatu, na przykład ograniczając ilość odpadów i poddając je recyklingowi (75 proc.) lub w miarę możliwości rzadziej korzystając z przedmiotów jednorazowego użytku (62 proc.).

Przystosowanie się do zmiany klimatu

Siedmiu na dziesięciu respondentów (70 proc.) zgadza się co do tego, że przystosowanie się do negatywnych skutków zmiany klimatu może przynieść obywatelom UE korzyści.

Pełne sprawozdanie i informacje dotyczące poszczególnych państw członkowskich

Pełny tekst sprawozdania z badania

Opinie obywateli poszczególnych krajów UE na temat zmian klimatu:

Flaga Austrii Austria Flaga Niemiec Niemcy Flaga Polski Polska
Flaga Belgii Belgia Flaga Grecji Grecja Flaga Portugalii Portugalia
Flaga Bułgarii Bułgaria Flaga Węgier Węgry Flaga Rumunii Rumunia
Flaga Chorwacji Chorwacja Flaga Irlandii Irlandia Flaga Słowacji Słowacja
Flaga Cypru Cypr Flaga Włoch Włochy Flaga Słowenii Słowenia
Flaga Czech Czechy Flaga Łotwy Łotwa Flaga Hiszpanii Hiszpania
Flaga Danii Dania Flaga Litwy Litwa Flaga Szwecji Szwecja
Flaga Estonii Estonia Flaga Luksemburga Luksemburg Flaga Wielkiej Brytanii Wielka Brytania
Flaga Finlandii Finlandia Flaga Malty Malta
Flaga Francji Francja Flaga Holandii Holandia
Dokumenty

Specjalne badanie Eurobarometr na temat zmian klimatu: lipiec 2017 r.

Specjalne badanie Eurobarometr na temat zmian klimatu: listopad 2015 r.

Specjalne badanie Eurobarometr na temat zmian klimatu: marzec 2014 r.

Specjalne badanie Eurobarometr na temat zmian klimatu: październik 2011 r.

Specjalne badanie Eurobarometr na temat zmian klimatu: grudzień 2009 r.

Specjalne badanie Eurobarometr na temat zmian klimatu: wrzesień 2008 r.