Działania w dziedzinie klimatu
Citizen support for climate action

Poparcie obywateli dla działań w dziedzinie klimatu

Polityka

Z badania niedawno przeprowadzonego przez Komisję Europejską (Eurobarometr) wynika, że Europejczycy są zaniepokojeni zmianami klimatycznymi i popierają działania, które mają je ograniczyć.

Wyniki badania

  • 91 proc. Europejczyków jest zdania, że zmiany klimatu stanowią poważny problem – 69 proc. uważa je za „bardzo poważny” problem, a 22 proc. za „dość poważny” problem.
  • Większość (93 proc.) respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że walka ze zmianami klimatu może przynieść efekty tylko przy zaangażowaniu wszystkich krajów na świecie.
  • Przeważająca większość obywateli popiera krajowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej (92 proc.) i zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (91 proc.) do roku 2030.

Ożywienie gospodarki i zatrudnienia

81 proc. Europejczyków – i zdecydowana większość obywateli we wszystkich krajach – uważa, że działania na rzecz klimatu i efektywności energetycznej mogą pobudzić gospodarkę i przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Zaangażowanie obywateli

93 proc. respondentów zadeklarowało, że podejmuje już wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, do których należy ograniczenie ilości odpadów i ich recykling (74 proc.) czy ograniczenie korzystania z przedmiotów jednorazowego użytku, takich jak plastikowe siatki z supermarketu lub zbyt duże opakowania (57 proc.).

Pełny tekst badania

Informacje o poszczególnych krajach

Opinie obywateli poszczególnych krajów UE na temat zmian klimatu

Flaga Austrii Austria Flaga Grecji Grecja
Flaga Belgii Belgia Flaga Węgier Węgry Flaga Polski Polska
Flaga Bułgarii Bułgaria Flaga Portugalii Portugalia
Flaga Chorwacji Chorwacja Flaga Irlandii Irlandia Flaga Rumunii Rumunia
Flaga Cypru Cypr Flaga Włoch Włochy Flaga Słowacji Słowacja
Flaga Czech Czechy Flaga Łotwy Łotwa Flaga Słowenii Słowenia
Flaga Danii Dania Flaga Hiszpanii Hiszpania
Flaga Estonii Estonia Flaga Litwy Litwa Flaga Szwecji Szwecja
Flaga Finlandii Finlandia Flaga Luksemburga Luksemburg Flaga Wielkiej Brytanii Wielka Brytania
Flaga Francji Francja Flaga Malty Malta
Flaga Niemiec Niemcy Flaga Holandii Holandia
Dokumenty
Poszukiwane informacje są dostępne w następujących językach:English (en)