Klimaat

Steun van de bevolking voor het klimaatbeleid

Beleid

Volgens een recente Eurobarometer-enquête van de Europese Commissie zijn de Europeanen erg bezorgd over de klimaatverandering en steunen zij de inspanningen van de EU op dit gebied.

Enquête 2019

Belangrijkste resultaten

  • 93% van de EU-burgers vindt de klimaatverandering een ernstig probleem, 79% zelfs een zeer ernstig.
  • 92% van de respondenten vindt het belangrijk dat hun nationale regering ambitieuze doelstellingen vaststelt om de hoeveelheid gebruikte hernieuwbare energie te verhogen en 89% meent dat de overheid de verbetering van de energie-efficiëntie tegen 2030 moet ondersteunen.
  • 84% is van mening dat de overheid meer financiële steun moet verlenen voor de transitie naar schone energie, desnoods door een vermindering van de subsidies voor fossiele brandstoffen.
  • 92% van de respondenten — en meer dan 80% in elke lidstaat — is het erover eens dat de broeikasgasemissies tot een minimum moeten worden beperkt en de resterende emissies moeten worden gecompenseerd, om de economie van de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Meer economische groei en werkgelegenheid

Meer dan acht op de tien respondenten zijn het ermee eens dat het promoten van Europese expertise op het gebied van schone technologieën in landen buiten de EU de EU economisch ten goede kan komen (81%), terwijl 79% van mening is dat maatregelen op het gebied van klimaatbescherming het bedrijfsleven in de EU innovatiever en concurrerender zullen maken.

Een grote meerderheid is het ermee eens dat minder invoer van fossiele brandstoffen van buiten de EU de energiezekerheid kan verhogen en de EU economisch voordeel kan opleveren (72%).

Wat doen de mensen zelf al?

93% van de respondenten neemt zelf minstens één maatregel tegen klimaatverandering, vooral minder afval produceren en meer recycleren (75%) en wegwerpproducten vermijden (62%).

Aanpassing aan de klimaatverandering

Zeven op de tien respondenten (70%) zijn het ermee eens dat aanpassing aan de negatieve gevolgen van de klimaatverandering positieve resultaten kan opleveren voor de burgers in de EU.

Volledig verslag en informatie van de afzonderlijke lidstaten

Het volledige verslag

Meer informatie over de houding ten aanzien van klimaatverandering in alle EU-landen:

Oostenrijkse vlag Oostenrijk Duitse vlag Duitsland Poolse vlag Polen
Belgische vlag België Griekse vlag Griekenland Portugese vlag Portugal
Bulgaarse vlag Bulgarije Hongaarse vlag Hongarije Roemeense vlag Roemenië
Kroatische vlag Kroatië Ierse vlag Ierland Slowaakse vlag Slowakije
Cypriotische vlag Cyprus Italiaanse vlag Italië Sloveense vlag Slovenië
Tsjechische vlag Tsjechië Letse vlag Letland Spaanse vlag Spanje
Deense vlag Denemarken Litouwse vlag Litouwen Zweedse vlag Zweden
Estse vlag Estland Luxemburgse vlag Luxemburg Britse vlag Verenigd Koninkrijk
Finse vlag Finland Maltese vlag Malta
Franse vlag Frankrijk Nederlandse vlag Nederland
Documenten

Speciale Eurobarometer over klimaatverandering: juli 2017

Speciale Eurobarometer over klimaatverandering: november 2015

Speciale Eurobarometer over klimaatverandering: maart 2014

Speciale Eurobarometer over klimaatverandering: oktober 2011

Speciale Eurobarometer over klimaatverandering: december 2009

Speciale Eurobarometer over klimaatverandering: september 2008