Klimata politika

Iedzīvotāju atbalsts klimata pasākumiem

ES politika

Eiropas iedzīvotāji ir ļoti noraizējušies par klimata pārmaiņām un atbalsta klimata aizsardzības pasākumu veikšanu ES līmenī, konstatēts Eiropas Komisijas nesen organizētā Eirobarometra aptaujā.

2019. gada aptauja

Galvenie aptaujā konstatētie fakti

  • 93 % ES iedzīvotāju uzskata klimata pārmaiņas par nopietnu problēmu un 79 % — par ļoti nopietnu problēmu.
  • 92 % respondentu domā, ka ir svarīgi, lai viņu valsts valdība noteiktu vērienīgus mērķrādītājus attiecībā uz atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu, un 89 % uzskata, ka valdībām ir jānodrošina atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai līdz 2030. gadam.
  • 84 % arī domā, ka lielāka finansiālā palīdzība no publiskā sektora līdzekļiem būtu jāpiešķir pārejai uz tīru enerģiju pat tad, ja līdz ar to tiek samazinātas fosilā kurināmā subsīdijas.
  • 92 % respondentu (vairāk nekā astoņi no katriem desmit respondentiem visās dalībvalstīs) piekrīt viedoklim, ka siltumnīcefekta gāzu emisijas ir jāsamazina līdz minimumam un atlikušās emisijas jākompensē, lai līdz 2050. gadam ES ekonomiku pārveidotu tā, ka tā vairs neietekmē klimatu.

Ekonomikas un nodarbinātības stimulēšana

Astoņi no katriem desmit respondentiem piekrīt izteikumam, ka ES zināšanu par tīrām tehnoloģijām nodošana ārpussavienības valstīm var nākt par labu ES ekonomikai (81 %), bet 79 % aptaujāto domā, ka klimata pasākumi ES uzņēmumus padarīs inovatīvākus un konkurētspējīgākus.

Lielais vairums piekrīt izteikumam, ka no ārpussavienības valstīm nākuša fosilā kurināmā importa samazināšana var uzlabot enerģētisko drošību un labvēlīgi ietekmēt ES ekonomiku (72 %).

Sabiedrības iniciatīva

93 % respondentu ir veikuši vismaz vienu konkrētu pasākumu, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, piemēram, samazinājuši, šķirojuši un nodevuši pārstrādei atkritumus (75 % respondentu) vai pēc iespējas retāk izmantojuši vienreizlietojamos izstrādājumus (62 %).

Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Septiņi no katriem desmit aptaujātajiem (70 %) piekrīt izteikumam, ka pielāgošanās klimata pārmaiņu negatīvajām izpausmēm var nākt par labu ES iedzīvotājiem.

Viss ziņojuma teksts un informācija par katru dalībvalsti atsevišķi

Lasīt visu ziņojumu

Uzziniet, kāda attieksme Eiropas valstīs ir pret klimata pārmaiņām:

Austrijas karogs Austrija Vācijas karogs Vācija Polijas karogs Polija
Beļģijas karogs Beļģija Grieķijas karogs Grieķija Portugāles karogs Portugāle
Bulgārijas karogs Bulgārija Ungārijas karogs Ungārija Rumānijas karogs Rumānija
Horvātijas karogs Horvātija Īrijas karogs Īrija Slovākijas karogs Slovākija
Kipras karogs Kipra Itālijas karogs Itālija Slovēnijas karogs Slovēnija
Čehijas karogs Čehija Latvijas karogs Latvija Spānijas karogs Spānija
Dānijas karogs Dānija Lietuvas karogs Lietuva Zviedrijas karogs Zviedrija
Igaunijas karogs Igaunija Luksemburgas karogs Luksemburga Lielbritānijas karogs Apvienotā Karaliste
Somijas karogs Somija Maltas karogs Malta
Francijas karogs Francija Nīderlandes karogs Nīderlande
Dokumenti

Īpašā Eirobarometra aptauja par klimata pārmaiņām: 2017. gada jūlijs

Īpašā Eirobarometra aptauja par klimata pārmaiņām: 2015. gada novembris

Īpašā Eirobarometra aptauja par klimata pārmaiņām: 2014. gada marts

Īpašā Eirobarometra aptauja par klimata pārmaiņām: 2011. gada oktobris

Īpašā Eirobarometra aptauja par klimata pārmaiņām: 2009. gada decembris

Īpašā Eirobarometra aptauja par klimata pārmaiņām: 2008. gada septembris