Klimata politika

Iedzīvotāju atbalsts klimata politikai

ES politika

Eiropas iedzīvotāji ir ļoti noraizējušies par klimata pārmaiņām un atbalsta ES līmenī pieņemtos klimata aizsardzības pasākumus, konstatēts Eiropas Komisijas nesen organizētā Eirobarometra aptaujā.

2017. gada aptauja

Galvenie aptaujā konstatētie fakti

  • 92 % ES iedzīvotāju uzskata klimata pārmaiņas par nopietnu problēmu un 74 % — par ļoti nopietnu problēmu.
  • Turpat deviņi eiropieši no desmit uzskata, ka ir svarīgi, lai viņu valsts valdība noteiktu mērķus, kas līdz 2030. gadam palielinātu atjaunojamās enerģijas izmantojumu (89 %), un izsakās par labu energoefektivitātes uzlabošanai līdz 2030. gadam (88 %).
  • Vairākums aptaujāto personu (79 %) arī piekrīt, ka lielāka finansiālā palīdzība no publiskā sektora līdzekļiem būtu jāpiešķir pārejai uz tīru enerģiju pat tad, ja līdz ar to tiek samazinātas fosilā kurināmā subsīdijas.

Ekonomikas un nodarbinātības stimulēšana

Gandrīz astoņi eiropieši no desmit (79 %) — un vērā ņemams vairākums katrā dalībvalstī — atzīst, ka cīņa pret klimata pārmaiņām un efektīvāka enerģijas izmantošana var stimulēt ekonomiku un radīt darbvietas.

Turklāt vairāk nekā trīs ceturtdaļas (77 %) piekrīt arī tam, ka ES zinātības sekmēšana jauno tīro tehnoloģiju jomā trešās valstīs var nest labumu ES ekonomikai.

Sabiedrības iniciatīva

90 % aptaujas dalībnieku pirms neilga laika veikuši vismaz vienu pasākumu, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, jo īpaši samazinot, šķirojot un nododot pārstrādei atkritumus (71 % respondentu) vai retāk izmantojot vienreizlietojamos izstrādājumus, piem., plastmasas maisiņus, un vairoties no pārāk apjomīga iepakojuma (56 %).

Izlasiet visu ziņojumu

Informācija par atsevišķām valstīm

Uzziniet, kāda attieksme Eiropas valstīs ir pret klimata pārmaiņām.

Austrijas karogsAustrija Vācijas karogsVācija Polijas karogsPolija
Beļģijas karogsBeļģija Grieķijas karogsGrieķija Portugāles karogsPortugāle
Bulgārijas karogsBulgārija Ungārijas karogsUngārija Rumānijas karogsRumānija
Horvātijas karogsHorvātija Īrijas karogsĪrija Slovākijas karogsSlovākija
Kipras karogsKipra Itālijas karogsItālija Slovēnijas karogsSlovēnija
Čehijas karogsČehija Latvijas karogsLatvija Spānijas karogsSpānija
Dānijas karogsDānija Lietuvas karogsLietuva Zviedrijas karogsZviedrija
Igaunijas karogsIgaunija Luksemburgas karogsLuksemburga Lielbritānijas karogsLielbritānija
Somijas karogsSomija Maltas karogsMalta   
Francijas karogsFrancija Nīderlandes karogsNīderlande   
Dokumenti

Īpašais Eirobarometra apsekojums par klimata pārmaiņām: 2017. gada jūlijs

Īpašais Eirobarometra apsekojums par klimata pārmaiņām: 2015. gada novembris

Īpašais Eirobarometra apsekojums par klimata pārmaiņām: 2014. gada marts

Īpašais Eirobarometra apsekojums par klimata pārmaiņām: 2011. gada oktobris

Īpašais Eirobarometra apsekojums par klimata pārmaiņām: 2009. gada decembris

Īpašais Eirobarometra apsekojums par klimata pārmaiņām: 2008. gada septembris