Klimato politika

Piliečių parama klimato politikai

Politika

Kaip matyti iš Europos Komisijos neseniai atlikto „Eurobarometro“ tyrimo rezultatų, europiečiams labai rūpi klimato kaita. Jie remia ES pastangas su ja kovoti visoje ES.

2017 m. tyrimas

Pagrindiniai tyrimo rezultatai

  • 92 % ES piliečių mano, kad klimato kaita yra rimta problema, net 74 % ją laiko „labai rimta“ problema.
  • Beveik devyni iš dešimties piliečių mano, kad svarbu, jog jų šalių vyriausybės iškeltų tikslus iki 2030 m. padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą (89 %) ir padėtų iki 2030 m. padidinti energijos vartojimo efektyvumą (88 %).
  • Didžioji dauguma (79 %) taip pat pritaria tam, kad turėtų būti skiriama daugiau viešosios finansinės paramos perėjimui prie švarios energijos, net jei tai reiškia subsidijų iškastiniam kurui mažinimą.

Ekonomikos augimo skatinimas ir darbo vietų kūrimas

Beveik aštuoni iš dešimties ES piliečių (79 %) – ir didelė dauguma kiekvienoje valstybėje narėje – pripažįsta, kad kova su klimato kaita ir efektyvesnis energijos naudojimas gali paskatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Daugiau kaip trys ketvirtadaliai respondentų (77 %) taip pat sutinka su tuo, kad dalijimasis ES sukaupta patirtimi naujų švarių technologijų srityje su trečiosiomis šalimis gali būti naudingas ES ekonomikai.

Visuomenės veiksmai

90 % tyrimo respondentų neseniai ėmėsi bent vieno asmeninio klimato kaitos stabdymo veiksmo, visų pirma mažina savo išmetamas atliekas ir atiduoda jas perdirbti (71 % respondentų) ir, kai įmanoma, naudoja mažiau vienkartinių daiktų, tokių kaip plastikiniai maišeliai ir perteklinės pakuotės, (56 %).

Visas ataskaitos tekstas

Šalių duomenys

Informacija apie požiūrį į klimato kaitą ES šalyse

Austrijos vėliavaAustrija Vokietijos vėliavaVokietija Lenkijos vėliavaLenkija
Belgijos vėliavaBelgija Graikijos vėliavaGraikija Portugalijos vėliavaPortugalija
Bulgarijos vėliavaBulgarija Vengrijos vėliavaVengrija Rumunijos vėliavaRumunija
Kroatijos vėliavaKroatija Airijos vėliavaAirija Slovakijos vėliavaSlovakija
Kipro vėliavaKipras Italijos vėliavaItalija Slovėnijos vėliavaSlovėnija
Čekijos vėliavaČekija Latvijos vėliavaLatvija Ispanijos vėliavaIspanija
Danijos vėliavaDanija Lietuvos vėliavaLietuva Švedijos vėliavaŠvedija
Estijos vėliavaEstija Liuksemburgo vėliavaLiuksemburgas Jungtinės Karalystės vėliavaJungtinė Karalystė
Suomijos vėliavaSuomija Maltos vėliavaМalta   
Prancūzijos vėliavaPrancūzija Nyderlandų vėliavaNyderlandai   
Dokumentai

Specialus „Eurobarometro“ tyrimas klimato kaitos klausimu (2017 m. liepa)

Specialus „Eurobarometro“ tyrimas klimato kaitos klausimu (2015 m. lapkritis)

Specialus „Eurobarometro“ tyrimas klimato kaitos klausimu (2014 m. kovas)

Specialus „Eurobarometro“ tyrimas klimato kaitos klausimu (2011 m. spalis)

Specialus „Eurobarometro“ tyrimas klimato kaitos klausimu (2009 m. gruodis)

Specialus „Eurobarometro“ tyrimas klimato kaitos klausimu (2008 m. rugsėjis)