Klimatska politika

Podrška građana za klimatsku politiku

Politika

Kako je vidljivo iz ankete Eurobarometra koju je nedavno provela Europska komisija, Europljani su vrlo zabrinuti zbog klimatskih promjena i podupiru djelovanje u cijelom EU-u za rješavanje tog problema.

Anketa iz 2019.

Glavni rezultati ankete

  • Klimatske promjene ozbiljnim problemom smatra 93 % građana EU-a, a njih 79 % smatra ih vrlo ozbiljnim problemom.
  • 92% ispitanika smatra da je važno da njihova nacionalna vlada postavi ambiciozne ciljeve za povećanje upotrebe energije iz obnovljivih izvora, dok njih 89 % smatra da bi vlade trebale pružati potporu za povećanje energetske učinkovitosti do 2030.
  • 84 % ispitanika izjavilo je da bi trebalo povećati javnu financijsku potporu za prijelaz na čistu energiju, čak i ako bi to značilo smanjivanje subvencija za fosilna goriva.
  • 92 % ispitanika – i više od 80% u svakoj od država članica – slaže se da bi emisije stakleničkih plinova trebalo svesti na najmanju moguću mjeru i kompenzirati preostale emisije kako bi gospodarstvo EU-a do 2050. postalo klimatski neutralno.

Gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta

Više od 80 % ispitanika slaže se da promicanje stručnog znanja EU-a u području čistih tehnologija u zemljama izvan EU-a može biti gospodarski korisno za EU (81 %), dok 79 % ispitanika smatra da će zahvaljujući djelovanju u području klimatskih promjena poduzeća u EU-u postati inovativnija i konkurentnija.

Velika većina slaže se da smanjenje uvoza fosilnih goriva iz zemalja izvan EU-a može povećati energetsku sigurnost i gospodarski koristiti EU-u (72 %).

Javno djelovanje

Najmanje jednu konkretnu mjeru s ciljem sprečavanja klimatskih promjena poduzelo je 93 % ispitanika. Uglavnom se radi o recikliranju otpada (75 % ispitanika) i smanjivanju upotrebe artikala za jednokratnu upotrebu kad god je to moguće (62 %).

Prilagodba klimatskim promjenama

70 % ispitanika slaže se da prilagodba negativnim učincima klimatskih promjena može imati pozitivne rezultate za građane EU-a.

Potpuno izvješće i informacije o pojedinim državama članicama

Pročitajte potpuno izvješće

Otkrijte kakvi su stavovi prema klimatskim promjenama u zemljama EU-a:

austrijska zastava Austrija njemačka zastava Njemačka poljska zastava Poljska
belgijska zastava Belgija grčka zastava Grčka portugalska zastava Portugal
bugarska zastava Bugarska mađarska zastava Mađarska rumunjska zastava Rumunjska
hrvatska zastava Hrvatska irska zastava Irska slovačka zastava Slovačka
ciparska zastava Cipar talijanska zastava Italija slovenska zastava Slovenija
češka zastava Češka latvijska zastava Latvija španjolska zastava Španjolska
danska zastava Danska litavska zastava Litva švedska zastava Švedska
estonska zastava Estonija luksemburška zastava Luksemburg zastava Ujedinjene Kraljevine Ujedinjena Kraljevina
finska zastava Finska malteška zastava Malta
francuska zastava Francuska nizozemska zastava Nizozemska
Dokumentacija

Posebno istraživanje Eurobarometra o klimatskim promjenama: srpanj 2017.

Posebno istraživanje Eurobarometra o klimatskim promjenama: studeni 2015.

Posebno istraživanje Eurobarometra o klimatskim promjenama: ožujak 2014.

Posebno istraživanje Eurobarometra o klimatskim promjenama: listopad 2011.

Posebno istraživanje Eurobarometra o klimatskim promjenama: prosinac 2009.

Posebno istraživanje Eurobarometra o klimatskim promjenama: rujan 2008.