Klimatska politika

Podrška građana za klimatsku politiku

Politika

Kako je vidljivo iz ankete koju je nedavno provela Europska komisija (Eurobarometar), Europljani su vrlo zabrinuti zbog klimatskih promjena i podupiru djelovanje u cijelom EU-u za rješavanje tog problema.

Anketa iz 2017.

Glavni rezultati ankete

  • Klimatske promjene ozbiljnim problemom smatra 92 % građana EU-a, a njih 74 % smatra ih „vrlo ozbiljnim” problemom.
  • Gotovo devedeset posto ispitanika smatra da je važno da njihova nacionalna vlada do 2030. postavi ciljeve za povećanje upotrebe energije iz obnovljivih izvora (89 %) i da osigura potporu za povećanje energetske učinkovitosti (88 %).
  • Velika većina ispitanika (79 %) slaže se i da bi trebalo povećati javnu financijsku potporu za prijelaz na čistu energiju, čak i ako bi to značilo smanjivanje subvencija za fosilna goriva.

Gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta

Gotovo osamdeset posto građana EU-a (79 %) – i znatna većina u svim državama članicama – smatra da se borbom protiv klimatskih promjena i učinkovitijom upotrebom energije može ostvariti gospodarski rast i otvoriti nova radna mjesta.

Više od tri četvrtine ispitanika (77 %) slažu se da promicanje stručnog znanja EU-a u području novih čistih tehnologija u trećim zemljama može imati gospodarske koristi za EU.

Javno djelovanje

Najmanje jednu mjeru s ciljem sprečavanja klimatskih promjena nedavno je osobno poduzelo 90 % ispitanika. Uglavnom se radi o recikliranju otpada (71 % ispitanika) i smanjivanju upotrebe artikala za jednokratnu upotrebu kao što su plastične vrećice i prekomjerna ambalaža kad god je to moguće (56 %).

Potpuno izvješće

Podaci za pojedine države

Otkrijte kakvi su stavovi prema klimatskim promjenama u zemljama EU-a

austrijska zastavaAustrija njemačka zastavaNjemačka poljska zastavaPoljska
belgijska zastavaBelgija grčka zastavaGrčka portugalska zastavaPortugal
bugarska zastavaBugarska mađarska zastavaMađarska rumunjska zastavaRumunjska
hrvatska zastavaHrvatska irska zastavaIrska slovačka zastavaSlovačka
ciparska zastavaCipar talijanska zastavaItalija slovenska zastavaSlovenija
češka zastavaČeška latvijska zastavaLatvija španjolska zastavaŠpanjolska
danska zastavaDanska litavska zastavaLitva švedska zastavaŠvedska
estonska zastavaEstonija luksemburška zastavaLuksemburg zastava Ujedinjene KraljevineUjedinjena Kraljevina
finska zastavaFinska malteška zastavaMalta   
francuska zastavaFrancuska nizozemska zastavaNizozemska   
Dokumentacija

Posebno istraživanje Eurobarometra o klimatskim promjenama: srpanj 2017.

Posebno istraživanje Eurobarometra o klimatskim promjenama: studeni 2015.

Posebno istraživanje Eurobarometra o klimatskim promjenama: ožujak 2014.

Posebno istraživanje Eurobarometra o klimatskim promjenama: listopad 2011.

Posebno istraživanje Eurobarometra o klimatskim promjenama: prosinac 2009.

Posebno istraživanje Eurobarometra o klimatskim promjenama: rujan 2008.