Ilmastotoimet

Kansalaisten tuki ilmastotoimille

EU:n toimet

Euroopan komission teettämän Eurobarometri-tutkimuksen mukaan kansalaiset ovat hyvin huolissaan ilmastonmuutoksesta ja tukevat ilmastotoimia.

Vuoden 2019 kysely

Tärkeimmät tutkimustulokset

  • EU-kansalaisista 93 % pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana ja 79 % erittäin vakavana ongelmana.
  • Suuri enemmistö pitää tärkeänä sitä, että heidän maansa hallitus asettaa kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi vuoteen 2030 mennessä (92%) ja tukee energiatehokkuuden kehittämistä vuoteen 2030 mennessä (89 %).
  • 84 % vastaajista on myös sitä mieltä, että puhtaisiin energiamuotoihin siirtymiseen olisi annettava enemmän julkista taloudellista tukea, vaikka se tarkoittaisikin fossiilisille polttoaineille myönnettävien tukien vähentämistä.
  • 92 % vastaajista – ja yli 80 % jokaisen EU-maan kansalaisista – katsoo, että kasvihuonekaasupäästöt olisi vähennettävä minimiin ja syntyneet päästöt olisi kompensoitava, jotta EU:n taloudesta saataisiin ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Talouden ja työllisyyden edistäminen

81 % vastaajista on sitä mieltä, että EU voi taloudellisesti hyötyä siitä, että EU:ssa olevaa puhtaiden teknologioiden asiantuntemusta viedään EU:n ulkopuolisiin maihin, ja 79 % katsoo, että ilmastotoimet lisäävät EU:n yritysten innovatiivisuutta ja kilpailukykyä.

Suurin osa vastaajista (72 %) on yhtä mieltä siitä, että energiavarmuus voi parantua ja EU voi saada taloushyötyjä, jos fossiilisten polttoaineiden tuontia EU:n ulkopuolelta vähennetään.

Kansalaisten toimet

93 % vastaajista oli hiljattain toteuttanut vähintään yhden ilmastoteon, esimerkiksi vähentänyt jätteiden määrää ja kierrättänyt jätteitä (75 %) tai vähentänyt kertakäyttötavaroiden käyttöä (62 %).

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

70 % vastaajista on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin sopeutumisesta voi koitua myönteisiä seurauksia EU:n kansalaisille.

Koko raportti ja maakohtaiset tiedot

Lue raportti kokonaisuudessaan

Tietoa Euroopan maiden kansalaisten suhtautumisesta ilmastonmuutokseen:

Itävallan lippu Itävalta Saksan lippu Saksa Puolan lippu Puola
Belgian lippu Belgia Kreikan lippu Kreikka Portugalin lippu Portugali
Bulgarian lippu Bulgaria Unkarin lippu Unkari Romanian lippu Romania
Kroatian lippu Kroatia Irlannin lippu Irlanti Slovakian lippu Slovakia
Kyproksen lippu Kypros Italian lippu Italia Slovenian lippu Slovenia
Tšekin lippu Tšekki Latvian lippu Latvia Espanjan lippu Espanja
Tanskan lippu Tanska Liettuan lippu Liettua Ruotsin lippu Ruotsi
Viron lippu Viro Luxemburgin lippu Luxemburg Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Yhdistynyt kuningaskunta
Suomen lippu Suomi Maltan lippu Malta
Ranskan lippu Ranska Alankomaiden lippu Alankomaat
Asiakirjat

Ilmastonmuutosta koskeva Eurobarometri-erityistutkimus: heinäkuu 2017

Ilmastonmuutosta koskeva Eurobarometri-erityistutkimus: marraskuu 2015

Ilmastonmuutosta koskeva Eurobarometri-erityistutkimus: maaliskuu 2014

Ilmastonmuutosta koskeva Eurobarometri-erityistutkimus: lokakuu 2011

Ilmastonmuutosta koskeva Eurobarometri-erityistutkimus: joulukuu 2009

Ilmastonmuutosta koskeva Eurobarometri-erityistutkimus: syyskuu 2008