Klima

Støtte fra borgerne til klimaindsatsen

Politik

Ifølge en ny undersøgelse fra Europa-Kommissionen (Eurobarometer) er europæerne meget bekymrede over klimaforandringerne og støtter indsatsen for at bekæmpe dem over hele EU.

Undersøgelsen i 2017

De vigtigste resultater

  • 92 % af EU's borgere ser klimaforandringerne som et alvorligt problem og 74 % som et "meget alvorligt" problem.
  • Næsten 9 ud af 10 mener, at det er vigtigt, at deres nationale regering sætter mål for at øge anvendesen af vedvarende energi (89 %) og yde støtte til forbedring af energieffektiviteten inden 2030 (88 %).
  • Størstedelen (79 %) er også enige om, at der bør ydes mere offentlig økonomisk støtte til overgangen til ren energi, også selvom det vil betyde, at støtten til fossile brændstoffer mindskes.

Gang i vækst og beskæftigelse

Næsten 8 ud af 10 EU-borgerne (79 %) – og et betydeligt flertal i alle landene – mener, at bekæmpelse af klimaforandringerne og større energieffektivitet kan sætte skub i økonomien og skabe beskæftigelse.

Over tre fjerdedele (77 %) mener også, at det kan gavne EU økonomisk at fremme EU-ekspertise inden for nye rene teknologier i tredjelande.

Borgernes indsats

90 % af de adspurgte havde for nylig gjort mindst én personlig indsats for at bekæmpe klimaforandringerne, særligt ved at mindske og genbruge affald (71 %) og skære ned på brugen af engangsartikler som plastikposer og unødvendig emballage, når det er muligt (56 %).

Læs hele rapporten

Individuelle landeoplysninger

Læs mere om holdningerne til klimaforandringer i de forskellige EU-lande

Det østrigske flagØstrig Det tyske flagTyskland Det polske flagPolen
Det belgiske flagBelgien Det græske flagGrækenland Det portugisiske flagPortugal
Det bulgarske flagBulgarien Det ungarske flagUngarn Det rumænske flagRumænien
Det kroatiske flagKroatien Det irske flagIrland Det slovakiske flagSlovakiet
Det cypriotiske flagCypern Det italienske flagItalien Det slovenske flagSlovenien
Det tjekkiske flagTjekkiet Det lettiske flagLetland Det spanske flagSpanien
Det danske flagDanmark Det litauiske flagLitauen Det sveske flagSverige
Det estiske flagEstland Det luxembourgske flagLuxembourg Det britiske flagStorbritannien
Det finske flagFinland Det maltesiske flagMalta   
Det franske flagFrankrig Det hollandske flagHolland   
Dokumentation

Særlig Eurobarometerundersøgelse om klimaforandringer: Juli 2017

Særlig Eurobarometerundersøgelse om klimaforandringer: November 2015

Særlig Eurobarometerundersøgelse om klimaforandringer: Marts 2014

Særlig Eurobarometerundersøgelse om klimaforandringer: Oktober 2011

Særlig Eurobarometerundersøgelse om klimaforandringer: December 2009

Særlig Eurobarometerundersøgelse om klimaforandringer: September 2008