Klima

Støtte fra EU-borgerne til klimaindsatsen

Politik

Ifølge en ny Eurobarometerundersøgelse fra Europa-Kommissionen er europæerne meget bekymrede over klimaforandringerne og støtter indsatsen for at bekæmpe dem over hele EU.

Undersøgelsen i 2019

De vigtigste resultater

  • 93 % af EU's borgere ser klimaforandringerne som et alvorligt problem og 79 % som et meget alvorligt problem.
  • 92 % af svarpersonerne mener, at det er vigtigt, at deres nationale regering fastsætter ambitiøse mål for at øge brugen af vedvarende energi, og 89 % mener, at den skal yde støtte til forbedring af energieffektiviteten inden 2030.
  • 84 % mener, at der skal ydes mere offentlig økonomisk støtte til overgangen til ren energi, selv om det indebærer en reduktion af støtten til fossile brændstoffer.
  • 92 % af svarpersonerne og mere end otte ud af ti i hvert eneste medlemsland er enige i, at drivhusgasudledningen skal reduceres til et minimum, og at der samtidig skal kompenseres for de resterende emissioner, så EU's økonomi bliver klimaneutral i 2050.

Gang i vækst og beskæftigelse

Mere end otte ud af ti svarpersoner (81 %) er enige i, at det at udbrede EU's ekspertise i ren teknologi til lande uden for EU kan være til gavn for EU økonomisk, mens 79 % mener, at en indsats på klimaområdet vil gøre EU's virksomheder mere innovative og konkurrencedygtige.

Et stort flertal (72 %) er enige i, at en reduktion af importen af fossile brændstoffer fra lande uden for EU kan øge energisikkerheden og gavne EU økonomisk.

Offentlige tiltag

93 % af svarpersonerne gør mindst én personlig indsats for at bekæmpe klimaændringerne. Der er flest, der har skåret ned på affald og er begyndt at genbruge det mere (75 %), og mange (62 %) undgår nu engangsprodukter, når det er muligt.

Tilpasning til klimaforandringer

Syv ud af ti svarpersoner (70 %) er enige i, at tilpasning til de negative konsekvenser af klimaforandringerne kan have positive effekter for borgerne i EU.

Hele rapporten og information om de enkelte medlemslande

Læs hele rapporten

Læs mere om holdningerne til klimaforandringer i de forskellige EU-lande

Det østrigske flag Østrig Det tyske flag Tyskland Det polske flag Polen
Det belgiske flag Belgien Det græske flag Grækenland Det portugisiske flag Portugal
Det bulgarske flag Bulgarien Det ungarske flag Ungarn Det rumænske flag Rumænien
Det kroatiske flag Kroatien Det irske flag Irland Det slovakiske flag Slovakiet
Det cypriotiske flag Cypern Det italienske flag Italien Det slovenske flag Slovenien
Det tjekkiske flag Tjekkiet Det lettiske flag Letland Det spanske flag Spanien
Det danske flag Danmark Det litauiske flag Litauen Det svenske flag Sverige
Det estiske flag Estland Det luxembourgske flag Luxembourg Det britiske flag Storbritannien
Det finske flag Finland Det maltesiske flag Malta
Det franske flag Frankrig Det hollandske flag Holland
Dokumentation

Særlig Eurobarometerundersøgelse om klimaforandringer: Juli 2017

Særlig Eurobarometerundersøgelse om klimaforandringer: November 2015

Særlig Eurobarometerundersøgelse om klimaforandringer: Marts 2014

Særlig Eurobarometerundersøgelse om klimaforandringer: Oktober 2011

Særlig Eurobarometerundersøgelse om klimaforandringer: December 2009

Særlig Eurobarometerundersøgelse om klimaforandringer: September 2008