Действия по климата

Обществена подкрепа за действията в областта на климата

Политика

Европейците са много загрижени за изменението на климата и подкрепят действията в тази област в ЕС, показва неотдавнашно проучване „Евробарометър“ на Европейската комисия.

Проучване от 2019 г.

Основни заключения от проучването

  • 93 % от европейските граждани считат изменението на климата за сериозен проблем, а 79 % — за много сериозен.
  • 92 % от респондентите смятат, че е важно тяхното правителство да определи амбициозни цели за увеличаване на количеството използвана енергия от възобновяеми източници, а 89 % считат, че правителствата трябва да осигурят подкрепа за подобряване на енергийната ефективност до 2030 г.
  • 84 % считат, че е необходима по-голяма публична финансова подкрепа за прехода към чиста енергия, дори ако това означава намаляване на субсидиите за изкопаеми горива.
  • 92 % от респондентите — и повече от осем на всеки десет души във всяка държава членка — са съгласни, че емисиите на парникови газове следва да бъдат намалени до минимум, а останалата част от емисиите да бъдат компенсирани с цел икономиката на ЕС да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г.

Стимулиране на икономиката и заетостта

Повече от осем на всеки десет анкетирани са съгласни, че споделянето на експертния опит на ЕС в областта на чистите технологии със страни извън ЕС може да донесе икономически ползи за Съюза (81 %), а 79 % считат, че предприемането на действия във връзка с изменението на климата ще подобри новаторството и конкурентоспособността на предприятията в ЕС.

Мнозинството от анкетираните са съгласни, че намаляването на вноса на изкопаеми горива от страни извън ЕС може да доведе до повишаване на енергийната сигурност и да донесе ползи за икономиката на ЕС (72 %).

Обществени действия

93 % от респондентите неотдавна са предприели поне едно конкретно действие за борба с изменението на климата, по-конкретно намаляване и рециклиране на отпадъци (71 %) и ограничаване на потреблението на изделия за еднократна употреба, когато е възможно (62 %).

Адаптиране към изменението на климата

70 % от респондентите са съгласни, че приспособяването към неблагоприятните последици от изменението на климата може да е от полза за гражданите в ЕС.

Пълен доклад и информация за отделните държави от ЕС

Прочетете целия доклад

Научете повече за отношението към изменението на климата в страните от ЕС:

австрийско знаме Австрия германско знаме Германия полско знаме Полша
белгийско знаме Белгия гръцко знаме Гърция португалско знаме Португалия
българско знаме България унгарско знаме Унгария румънско знаме Румъния
хърватско знаме Хърватия ирландско знаме Ирландия словашко знаме Словакия
кипърско знаме Кипър италианско знаме Италия словенско знаме Словения
чешко знаме Чехия латвийско знаме Латвия испанско знаме Испания
датско знаме Дания литовско знаме Литва шведско знаме Швеция
естонско знаме Естония люксембургско знаме Люксембург британско знаме Обединено кралство
финландско знаме Финландия малтийско знаме Малта
френско знаме Франция нидерландско знаме Нидерландия
Документи

Специално проучване „Евробарометър“ за изменението на климата: юли 2017 г.

Специално проучване „Евробарометър“ за изменението на климата: ноември 2015 г.

Специално проучване „Евробарометър“ за изменението на климата: март 2014 г.

Специално проучване „Евробарометър“ за изменението на климата: октомври 2011 г.

Специално проучване „Евробарометър“ за изменението на климата: декември 2009 г.

Специално проучване „Евробарометър“ за изменението на климата: септември 2008 г.