Klimatska politika

Klimatske promjene i vi

Klimatske promjene utječu na sve nas, i svatko može nešto poduzeti za klimu.

Naš planet suočava se sa znatnim i ubrzanim klimatskim promjenama uzrokovanima emisijama stakleničkih plinova koje nastaju zbog ljudskih aktivnosti.

Učinci tih promjena osjećaju se na svim kontinentima, a predviđa se da će postati još intenzivniji te imati ozbiljne posljedice za naša gospodarstva i društva.

Kako bismo ograničili klimatske promjene i štetu koju uzrokuju, moramo znatno smanjiti emisije stakleničkih plinova, prilagoditi se sadašnjem stanju i pripremiti se za budućnost.

Djelovanje u području klime pruža mnoge koristi. Pomaže pri štednji energije, poboljšanju kvalitete zraka, osiguranju opskrbe energijom te poticanju rasta i otvaranju radnih mjesta.

EU se bori protiv klimatskih promjena provedbom ambicioznih politika na svojem području i bliskom suradnjom s međunarodnim partnerima.

Svi gospodarski i društveni sektori imaju ulogu u izgradnji bolje budućnosti. Svatko može doprinijeti!

Više informacija