Kliimameetmed

Kliimamuutused ja Teie

Kliimamuutused puudutavad meid kõiki ja kõik saavad kliima heaks midagi teha.

Meie planeedil toimuvad märkimisväärsed ja kiirenenud kliimamuutused, mis on põhjustatud inimtegevusest tulenevatest kasvuhoonegaasidest.

Mõju avaldub kõikidel mandritel ning prognooside kohaselt muutub see üha intensiivsemaks, põhjustades tõsiseid tagajärgi meie majandusele ja ühiskonnale.

Selleks et kliimamuutused ei süveneks, tuleb meil võtta meetmeid kasvuhoonegaaside heitkoguste märkimisväärseks vähendamiseks ning kohaneda muutustega, mis toimuvad praegu ja tulevikus, et kahju tekkimist piirata.

Kliimameetmetest on palju kasu. Need aitavad säästa energiat, parandada õhukvaliteeti, kindlustada energiavarustust ning luua majanduskasvu ja töökohti.

EL võitleb kliimamuutuste vastu sihiteadliku poliitikaga kodus ja tehes tihedat koostööd rahvusvaheliste partneritega.

Kõigil majandussektoritel ja kogu ühiskonnal on parema tuleviku loomisel oma osa. Igaüks saab anda oma panuse!

Lisateave