Skip to main content
Climate Action

Tips för hemmet

Med små enkla medel kan du spara energi och pengar samtidigt som du värnar klimatet genom att minska utsläppen.Hushållen står för cirka en fjärdedel...

Klimatsmart på jobbet

Oavsett var du jobbar finns det många enkla saker du kan göra för att spara resurser och energi och minska utsläppen.EU:s miljölednings- och...

Återanvänd och återvinn

Avfall förorenar inte bara luften, grundvattnet och marken, utan orsakar också utsläpp av koldioxid och metan i atmosfären som bidrar till...

Res miljövänligt

Att promenera är bra för både hälsan och miljön. Men ibland måste vi förstås använda olika färdmedel för att ta oss till jobbet eller besöka familj...

Ändra dina köp- och matvanor

De flesta av oss har tillgång till ett stort utbud av livsmedel och andra produkter. Men allt vi köper måste produceras – oavsett om det är en liter...

Slösa inte med vatten

Slösa inte med vattnet. Endast 2,5procent av allt vatten på jorden är sötvatten. Av detta är över två tredjedelar bundet i glaciärer och polarisar...