Skip to main content
Climate Action

Climate tips

Nasveti za dom

V gospodinjstvih lahko z majhnimi koraki prihranimo energijo in denar ter z zmanjševanjem emisij pomagamo varovati okolje.Danes gospodinjstva v EU...

Podnebju prijazna pisarna

Kjer koli že delamo, lahko s številnimi enostavnimi dejanji prihranimo vire, energijo in emisije.Sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) pomaga...

Uporabimo ponovno in reciklirajmo!

Odpadki ne onesnažujejo samo zraka, podtalnice in tal – zaradi njih je v atmosferi več CO2 in metana, kar povečuje podnebne spremembe.V EU se povečuje...

Premislimo, preden sedemo za volan

Hoja ni dobra le za nas, pomaga tudi okolju. Vendar moramo uporabljati tudi prevozna sredstva – za pot na delo, obisk družine in prijateljev...

Spremenimo nakupovalne in prehranjevalne navade

Danes imamo potrošniki na voljo široko izbiro prehranskih in drugih izdelkov. Vendar je treba proizvesti vse, kar kupujemo, od litra mleka do novega...

Varčujmo z vodo

Z vodo ravnajmo odgovorno. Na Zemlji je samo 2,5 % vode pitne, od tega sta več kot dve tretjini zamrznjeni v ledenikih in ledenih ploščah.Če zmanjšamo...