Skip to main content
Climate Action

Climate tips

Tipy pre vašu domácnosť

Aj malé zmeny vo vašej domácnosti môžu priniesť úspory energie a peňazí a vďaka nižším emisiám prispieť k ochrane klímy.Domácnosti vytvárajú zhruba...

Kancelária šetrná voči klíme

Nech pracujete kdekoľvek, existuje mnoho jednoduchých krokov, ktoré vám umožnia šetriť zdroje a energiu a znížiť emisie.Spoločnosti a organizácie v...

Opätovné použitie a recyklácia

Odpad nielen znečisťuje vzduch, podzemnú vodu a pôdu, ale uvoľňuje do atmosféry CO2 a metán, čím prispieva k zmene klímy.Množstvo odpadu vyprodukované...

Zvážte, či je auto vždy ten najlepší spôsob dopravy.

Chôdza je dobrá nielen pre vás, ale pomáha aj životnému prostrediu. Všetci však musíme využívať dopravu, aby sme mohli chodiť do práce, navštíviť...

Upravte svoje nákupné a stravovacie návyky

Dnes majú mnohí z nás prístup k množstvu rôznych druhov potravín a iných výrobkov. Všetko, čo kupujeme, od mlieka po nový pár topánok, sa musí vyrobiť...

Šetrenie vodou

Používajte vodu zodpovedne. Sladká voda tvorí len 2,5% z celkového objemu vody na Zemi. Z toho viac ako dve tretiny vo forme ľadovcov.Zníženie...