Skip to main content
Climate Action

Climate tips

Co můžete proti změně klimatu udělat vy u sebe doma

I doma můžete změnou svého chování a návyků přispět k ochraně životního prostředí tím, že omezíte spotřebu energie, a snížíte tak emise. Navíc...

Kanceláře nezatěžující životní prostředí

Ať už pracujete kdekoli, můžete své návyky přizpůsobit tak, abyste pomohli šetřit zdroje a energii a snížitemise.Systém EU pro environmentální řízení...

Opětovné použití a recyklace

Netříděný odpad neznečišťuje pouze ovzduší, podzemní vodu apůdu, ale uvolňuje se z něj rovněž CO2 ametan, které přispívají kezměně klimatu.Množství...

Zase autem? Proč?

Chodit pěšky prospívá zdraví. Navíc tím nezatěžujeme životní prostředí. Dopravní prostředky však potřebujeme k tomu, abychom se dostali dopráce, mohli...

Změňte své nakupovací a stravovací návyky

Vdnešní době je v obchodech široký výběr potravin adalších produktů. Všechno, co kupujeme, ať už je to jenom litr mléka nebonové boty, se musí...

Neplýtvejte vodou

Používejte ji odpovědně. Pouze 2,5% veškeré vody naZemi je sladká voda. Ztoho více než dvě třetiny tvoří ledovce a polární sněhová pokrývka.Nižší...