Skip to main content
Climate Action

Съвети за вашия дом

С помощта на обикновени действия у дома можете да спестите енергия и пари и да помогнете за опазване на климата чрез ограничаване на вашите емисии...

Щадящ климата офис

Където и да работите, можете да предприемете някои обикновени действия, за да помогнете за спестяване на ресурси, енергия и емисии.Предприятия и...

Използвайте повторно и рециклирайте!

Отпадъците не само замърсяват въздуха, почвата и подпочвените води, но също така отделят CO2 и метан в атмосферата и така допринасят за изменението на...

Помислете, преди да седнете зад волана

Ходенето пеш е от полза не само за вас, а и за околната среда. Въпреки това на всички нас се налага да използваме транспорт, за да отидем на работа...

Променете навиците си за пазаруване и хранене

Днес много от нас има достъп до голямо разнообразие от храни и други продукти. Всичко, което купуваме, обаче трябва да бъде произведено, независимо...

Пестете вода

Използвайте водата отговорно. Едва 2,5% от водата на Земята е прясна. Повече от две трети от нея е замразена в ледници и полярни ледени шапки...