Skip to main content
Climate Action

Upotrebljavajte ponovno i reciklirajte!

Upotrebljavajte ponovno i reciklirajte!

Otpad ne onečišćuje samo zrak, podzemne vode i tlo, nego dovodi i do ispuštanja CO2 i metana u atmosferu te na taj način pridonosi klimatskim promjenama.

Količina otpada nastalog u EU-u raste te trenutačno iznosi oko 3 milijarde tona godišnje. U cijelom se EU-u trenutačno ponovno upotrebljava ili reciklira tek 40 % otpada iz kućanstava.

Ponovna uporaba

reuse_01_en.gif
  • Upotrebljavajte papir ponovno. Za bilješke ugrubo ili popis stvari za kupovinu poslužite se stražnjom stranom upotrijebljenog lista papira umjesto novim.
  • Darujte staru električnu opremu, primjerice školama ili društvenim centrima kako bi ih drugi mogli ponovno upotrijebiti.
  • Kupujte punjive baterije koje se mogu ponovno upotrijebiti za više ciklusa punjenja. Ne zaboravite reciklirati baterije nakon što dođu do kraja svojeg životnog ciklusa.
  • Razmjenjujte, prodajte ili darujte odjeću, namještaj i kućanske predmete koji vam više nisu potrebni. Razmislite o posudbi, najmu ili kupovini rabljenih proizvoda umjesto kupovine novih.

Reciklirajte

reuse_02_en.gif
  • Recikliranjem se štedi energija i smanjuju emisije. Recikliranjem jedne limenke od aluminija uštedi se 90 % energije potrebne za izradu nove. Recikliranjem jednog kilograma papira umjesto odlaganja izbjegnu se emisije u iznosu od 1 kg CO2, kao i emisije metana.
  • Provjerite koje je vrste otpada moguće reciklirati u vašem području. Ne zaboravite odvojiti staklo, papir, plastiku i limenke od ostalog otpada. Postrojenja za recikliranje sada mogu prihvatiti sve više i više vrsta plastike: za dodatne informacije provjerite vama najbliže postrojenje.
  • Ne bacajte elektroničke uređaje. Elektronički proizvodi izrađeni su od materijala iz dragocjenih resursa koje se može reciklirati, uključujući metale, plastiku i staklo, za čije je vađenje i proizvodnju potrebna energija. Odnesite ih na lokalno mjesto prikupljanja otpada ili natrag prodavaču.
  • Reciklirajte automobilski akumulator kad vam bude potreban novi. I stare se gume obično može reciklirati.
  • Kompostirajte. Vašem organskom otpadu, poput voća i povrća, ljuski jajeta ili taloga od kave, mjesto je na kompostnoj hrpi kod kuće, a ne na odlagalištu. Otpad na kompostnoj hrpi izloženoj zraku razgrađuje se te postaje prirodno gnojivo. Na odlagalištu, bez prisutnosti zraka, otpad fermentira te dolazi do ispuštanja metana, moćnog stakleničkog plina.