Skip to main content
Climate Action

Oifig neamhdhíobhálach don aeráid

Oifig neamhdhíobhálach don aeráid

Cibé áit a bhfuil tú ag obair, tá neart rudaí simplí is féidir leat a dhéanamh chun cabhrú le hacmhainní, fuinneamh agus astaíochtaí a spáráil.

Is féidir le comhlachtaí agus eagraíochtaí, san Eoraip agus ar fud an domhain, a bheith páirteach i Scéim um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht an Aontais (‘EMAS’), chun cabhrú leo measúnú agus feabhsú a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil siad ag feidhmiú ó thaobh an chomhshaoil de.

work_01_en.gif
  • Úsáid do chupán féin, seachas cupáin aon uaire phlaisteacha nó pháipéir. Má ólann tú dhá chupán caife sa lá, spárálfaidh tú thart ar 500 cupán aon uaire sa bhliain.
  • Smaoinigh roimh phriontáil. Smaoinigh an gá duit doiciméad nó ríomhphost a phriontáil agus mol do dhaoine eile é sin a dhéanamh freisin. Más gá duit doiciméad a phriontáil, priontáil ar an dá thaobh den pháipéar.
  • Múch do ríomhaireagus printéirí san oíche agus ag an deireadh seachtaine. Agus seiceáil socruithe do ríomhaire – ba cheart go mbeadh roghanna spárála cumhachta ann is féidir leat a úsáid.
  • Ceannaigh ar an mórchóir. Déan moladh coimeádáin mhóra a cheannach a úsáidfidh gach duine in ionad paicéid aonair caife, siúcra, uachtair agus tae. Tá sin níos saoire agus laghdaítear dramhaíl.
  • Déan iarracht gearradh siar ar thaisteal chun na hoibre trí theilea-chomhdhálacha nó cianchruinnithe de shaghsanna eile a reáchtáil.
  • Cuir ceist ar do bhainisteoir an ndearnadh comhardú fuinnimh ar d’fhoirgneamh. Is féidir billí a laghdú go suntasach, trí ghníomhaíochtaí bunúsacha chun fuinneamh a spáráil, amhail soilsiú brathlasta.