Politici climatice
Benefits of climate action

Ce avem de câștigat

Construirea unei societăți și a unei economii cu emisii reduse de carbon, care respectă mediul, reprezintă o mare provocare, dar și o mare oportunitate. Multe din tehnologiile necesare există deja. Adevărata provocare constă în a le aplica.

Principalele avantaje:

 • locuri de muncă noi, multe dintre ele în sectorul verde al economiei
 • competitivitate sporită
 • creștere economică
 • aer mai curat și rețele mai eficiente de transport public în orașe
 • utilizarea mai frecventă a noilor tehnologii (mașini electrice sau hibride, locuințe cu un consum de energie foarte redus, birouri cu sisteme inteligente de încălzire și răcire)
 • siguranța aprovizionării cu energie și alte resurse - o dependență mai redusă de importuri.

Studiile arată că toate acestea sunt fezabile, cu costuri decente. Dacă punem în balanță costurile acțiunilor pe care le putem întreprinde acum împotriva schimbărilor climatice, pe de o parte, și costurile pe care societatea și economia le-ar avea de suportat în lipsa acțiunii, pe de altă parte, cele din urmă ar cântări mult mai greu.

Mai multe locuri de muncă verzi, mai puține costuri

Investițiile într-o societate și o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon ar putea crea până la 1,5 milioane de locuri de muncă până în 2020.

Potrivit estimărilor, economia verde se va dezvolta spectaculos. Există deja peste 4 milioane de locuri de muncă în companii care lucrează în domenii precum gestionarea și controlul poluării, colectarea și tratarea deșeurilor, energia din surse regenerabile și reciclarea.

 • Atingerea obiectivului de a obține din surse regenerabile 20 % din energia consumată ar putea genera încă 400 000 de locuri de muncă.
 • Renovarea clădirilor va crea oportunități majore pentru sectorul construcțiilor.
 • Prin aplicarea tuturor normelor UE în materie de deșeuri , am putea economisi 72 de miliarde EUR/an și am putea crea încă 400 000 de locuri de muncă până în 2020.
 • Utilizarea mai eficientă a resurselor le va permite întreprinderilor să-și reducă cheltuielile (cu până la 23 de miliarde EUR/an) și să creeze noi locuri de muncă (până la 150 000 de posturi pentru fiecare punct procentual cu care se majorează productivitatea resurselor).
 • Utilizarea unor procese de producție mai eficiente ar reduce costurile în cazul ramurilor mari consumatoare de energie. În același timp, le-ar îmbunătăți competitivitatea și le-ar permite să-și reducă emisiile de CO2 cu peste 80 % până în 2050.
 • Se estimează că valoarea bunurilor și serviciilor de mediu se va dubla până în 2020. Aceasta este evaluată în prezent la peste 1 000 de miliarde EUR/an și reprezintă aproximativ o treime din piața mondială.
Mai multe locuri de muncă verzi

Un sector al transportului mai puțin poluant

UE și-a propus ca, până în 2050, sectorul transporturilor să genereze cu 60 % mai puține emisii față de nivelul din 1990.

În conformitate cu legislația UE, producătorii auto trebuie să conceapă mașini mai eficiente, cu motoare, materiale și design-uri îmbunătățite.

În plus, guvernele statelor membre trebuie se asigure că sistemele naționale de transport și de achiziții publice în domeniul transporturilor sunt mai eficiente și mai durabile.

Măsurile de această natură ar permite ca:

 • numărul mașinilor electrice sau hibride să crească până în 2020, posesorii acestora urmând să aibă la dispoziție destule puncte de alimentare (indicativ, 1 punct la fiecare 10 mașini)
 • sistemele de transport public să fie mai eficiente, incluzând de exemplu autobuze pe bază de combustibili alternativi.

Obiectivul general este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, poluarea aerului și nivelurile de zgomot, precum și congestionarea traficului. Măsurile vor permite economisirea unor sume semnificative în domeniul medical și de control al poluării. În plus, ele vor favoriza securitatea aprovizionării cu energie a UE, prin reducerea dependenței de importuri.

Sistemele europene de transport public se numără printre cele mai eficiente din lume. Profită de ele! (c) Comisia Europeană

Sistemele europene de transport public se numără printre cele mai eficiente din lume.

Clădiri și sisteme energetice inteligente

Performanța energetică a clădirilor se va îmbunătăți vizibil:

 • Până la sfârșitul anului 2020, toate clădirile noi din UE vor trebui să fie construite în așa fel încât să aibă un consum energetic aproape de zero.
 • În același timp, clădirile vechi vor trebui renovate și reechipate – guvernele țărilor UE sunt hotărâte să sprijine renovările rentabile.
 • Locuințele cele mai avansate nu doar că vor economisi energie, ci o vor și produce.
 • Contoarele inteligente vor transmite consumatorilor, în timp real, informații privind consumul de energie și costurile asociate, iar furnizorilor de energie, în mod automat, indexul consumului. Până în 2020, se preconizează că aproape 72 % din consumatorii europeni vor avea contoare inteligente pentru electricitate, în timp ce 40 % vor avea astfel de contoare pentru gaz.
Tablou electric într-o casă care respectă mediul (c) Comisia Europeană

Tabloul electric prezintă consumul de energie al fiecărui dispozitiv din casă.

Securitatea aprovizionării cu energie și resurse

Energia va fi produsă mai mult pe plan local, folosind în principal surse regenerabile în locul combustibililor fosili. Prin măsurile în acest domeniu și prin reducerea progresivă a consumului de energie cu ajutorul produselor și proceselor eficiente din punct de vedere energetic, UE își va putea înjumătăți importurile de petrol și gaze naturale până în 2050.

Astfel, UE va putea:

 • să-și reducă importurile de petrol și de gaze naturale, fapt care ne-ar îmbunătăți securitatea aprovizionării cu energie .
 • să devină mai puțin vulnerabilă la fluctuațiile prețurilor la petrol
 • să plătească mult mai puțin pentru importurile de combustibili (cu circa 175-320 de miliarde EUR/an, în perioada 2011-2050 sau cu 330 miliarde EUR în 2050).

UE depinde foarte mult de importuri și în ceea ce privește materiile prime, iar unele dintre acestea sunt din ce în ce mai greu de găsit. Reciclarea și recuperarea reduc necesarul de materii prime și stau la baza unei industrii care s-a dovedit deja vitală pentru protejarea mediului, încurajarea inovării și stimularea economiei.

Reciclarea reduce necesarul de materii prime și așa insuficiente. (c) Comisia Europeană

Reciclarea reduce necesarul de materii prime și așa insuficiente.

O societate cu emisii reduse de CO2

Vreți să aflați cum puteți contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon?