Działania w dziedzinie klimatu
Benefits of climate action

Korzyści wynikające z działań na rzecz klimatu

Stworzenie społeczeństwa i gospodarki, które będą niskoemisyjne i przyjazne dla klimatu, jest dużym wyzwaniem, ale i dużą szansą. Wiele potrzebnych technologii już istnieje. Prawdziwym wyzwaniem jest ich powszechne stosowanie.

Najważniejsze korzyści:

 • nowe miejsca pracy i „zielone” miejsca pracy
 • wzrost konkurencyjności
 • wzrost gospodarczy
 • czystsze powietrze i bardziej wydajne systemy miejskiego transportu publicznego
 • nowe technologie, np. pojazdy hybrydowe zasilane z sieci, pojazdy elektryczne, energooszczędne domy i biura wyposażone w inteligentne systemy ogrzewania i chłodzenia
 • bezpieczne dostawy energii i innych surowców – zmniejszenie uzależnienia od importu.

Z badań wynika, że jest to wykonalne i w zasięgu możliwości finansowych. Koszty zmian klimatycznych dla gospodarki i społeczeństwa będą znacznie wyższe niż obecnie ponoszone koszty łagodzenia zmian klimatu.

Więcej „zielonych” miejsc pracy i niższe koszy

Dzięki inwestycjom w gospodarkę i społeczeństwo niskoemisyjne do 2020 r. można utworzyć do 1,5 mln nowych miejsc pracy.

Wiele wskazuje na to, że zielona gospodarka UE będzie się rozwijać w bardzo szybkim tempie. Istnieje już ponad 4 mln miejsc pracy w przedsiębiorstwach działających w obszarach takich jak gospodarka zanieczyszczeniami i ich kontrola, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów, recykling oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

 • Dzięki działaniom zmierzającym do osiągnięcia 20-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całościowym zużyciu energii powstanie ponad 400 tys. nowych miejsc pracy.
 • Modernizacja budynków pod kątem większych oszczędności energii wiąże się z wieloma możliwościami rozwoju dla sektora budownictwa.
 • Pełne wdrożenie całego prawodawstwa UE dotyczącego odpadów może przynieść oszczędności w wysokości 72 mld euro rocznie i pozwolić stworzyć do 2020 r. ponad 400 tys. miejsc pracy.
 • Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów pozwoli firmom zaoszczędzić pieniądze i stworzyć nowe miejsca pracy – oznacza to oszczędności do 23 mld euro rocznie i 150 tys. nowych miejsc pracy na każdy punkt procentowy wzrostu produktywności zasobów.
 • Bardziej efektywne procesy technologicznemogą zmniejszyć koszty energochłonnych gałęzi przemysłu, poprawić ich konkurencyjność i umożliwić im zmniejszenie do roku 2050 emisji dwutlenku węgla o ponad 80 proc.
 • Przewiduje się, że do 2020 r. wartość towarów i usług związanych ze środowiskiem w UE podwoi się. Są one obecnie szacowane na ponad 1 000 mld euro rocznie, co stanowi około jedną trzecią rynku światowego.
Więcej „zielonych” miejsc pracy

Ekologiczny transport

UE postawiła sobie za cel, że do 2050 r. ograniczy emisje z transportu o 60 proc. w porównaniu do poziomu z 1990 r.

Zgodnie z przepisami UE producenci samochodów muszą konstruować bardziej wydajnie pojazdy – wprowadzając nowe silniki, materiały i konstrukcje.

Rządy UE muszą usprawnić swoje systemy zamówień publicznych dotyczących pojazdów i transportu oraz kłaść w ich ramach większy nacisk na ochronę środowiska.

Powinno to doprowadzić do:

 • zwiększenia liczby samochodów elektrycznych i pojazdów hybrydowych zasilanych z sieci w UE do roku 2020, a także zapewnienia odpowiedniej liczby stacji ładowania (np. 1 stacja na 10 samochodów)
 • utworzenia bardziej efektywnych systemów transportu publicznego, np. autobusy zasilane paliwami alternatywnymi.

Ogólnym celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia powietrza i hałasu, jak również zredukowanie zatorów komunikacyjnych. W rezultacie można będzie osiągnąć znaczne oszczędności w kosztach opieki zdrowotnej i kontroli zanieczyszczeń. Ponadto zmniejszenie importu ropy naftowej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii w UE.

W Europie mamy jedne z najskuteczniejszych systemów transportu publicznego na świecie. Korzystajmy z nich! (c) Komisja Europejska

W Europie mamy jedne z najskuteczniejszych systemów transportu publicznego na świecie.

Inteligentne budynki i systemy energetyczne

Charakterystyka energetyczna budynków znacznie wzrośnie:

 • do końca 2020 r. wszystkie nowe budynki muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii
 • stare budynki zostaną przebudowane – rządy państw UE zobowiązały się do zwiększenia energooszczędności budynków poprzez ich renowacje
 • nowoczesne budynki będą nie tylko charakteryzować się niskim zużyciem energii, ale także będą wytwarzać energię
 • inteligentne liczniki będą dostarczać w czasie rzeczywistym informacji na temat zużycia energii i kosztów, i automatycznie przesyłać dane z licznika do dostawcy energii; oczekuje się, że do 2020 r. prawie 72 proc. europejskich odbiorców będzie miało inteligentne liczniki energii elektrycznej, a 40 proc. – inteligentne liczniki gazowe.
Panel sterowania w ekologicznym domu (c) Komisja Europejska

Panel sterowania pokazuje zużycie energii przez poszczególne urządzenia w domu.

Bezpieczeństwo dostaw energii i zasobów

Energia będzie produkowana bardziej lokalnie, w większości przypadków z odnawialnych źródeł zamiast paliw kopalnych. Oprócz zwiększenia oszczędności energii poprzez stosowanie energooszczędnych produktów i procesów technologicznych, UE powinna do 2050 r. zmniejszyć o połowę import ropy i gazu.

Oznacza to, że UE może:

 • zmniejszyć swoje uzależnienie od importu ropy i gazu, a tym samym poprawić swoje bezpieczeństwo energetyczne
 • stać się mniej podatna na wzrost cen ropy
 • obniżyć koszty importu paliw o około 175-320 mld euro rocznie w latach 2011–2050 lub o 330 mld euro w 2050 r.

Europejska gospodarka jest w dużym stopniu uzależniona od importu surowców, z których wiele jest już dziś rzadkością. Recykling i odzyskiwanie przyczyniają się do zmniejszenia zapotrzebowania na surowce Mają też kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska, promowania innowacji i pobudzania gospodarki.

Dzięki recyklingowi zmniejsza się zapotrzebowanie na surowce, których już teraz pozostało niewiele. (c) Komisja Europejska

Dzięki recyklingowi zmniejsza się zapotrzebowanie na surowce, których już teraz pozostało niewiele.

Tworzenie niskoemisyjnego społeczeństwa

Chcesz wiedzieć, jak stworzyć gospodarkę niskoemisyjną?