Klimaat

Voordelen van klimaatbescherming

 
 

Het totstandbrengen van een klimaatvriendelijke, CO2-arme maatschappij en economie is een grote uitdaging, maar ook een enorme kans. Veel van de benodigde technologieën bestaan al. Het probleem is de toepassing ervan.

Belangrijkste voordelen:

 • meer werkgelegenheid en "groene" werkgelegenheid
 • toename van het concurrentievermogen
 • economische groei
 • schonere lucht en efficiënter openbaar vervoer in steden
 • nieuwe technologieën zoals elektrische en plug-in hybride auto’s en energie-efficiënte huizen en kantoren met intelligente verwarmings- en koelsystemen
 • zekere energievoorziening - minder afhankelijk van import

Uit onderzoek blijkt dat dit allemaal praktisch en financieel haalbaar is. De kosten van klimaatverandering voor de economie en de maatschappij zullen veel hoger zijn dan de kosten van de bestrijding van klimaatverandering nu.

Meer groene banen en lagere kosten

Investeren in een CO2-arme maatschappij en economie kan in de periode tot 2020 wel 1,5 miljoen extra banen opleveren.

De groene economie in de EU gaat waarschijnlijk enorm groeien. Er zijn nu al zo'n 4 miljoen banen bij bedrijven die zich bezighouden met het terugdringen en beheersen van vervuiling, afvalinzameling en -verwerking, hernieuwbare energie en recycling.

 • Als we de doelstelling van 20% hernieuwbare energie halen, zou dat 400 000 nieuwe banen opleveren.
 • Aanpassingen van gebouwen betekenen werk voor de bouwsector.
 • Volledige uitvoering van alle EU-afvalwetgeving zou 72 miljard euro per jaar besparen en tot 2020 ruim 400 000 banen scheppen.
 • Efficiënter gebruik van hulpbronnen kan bedrijven tot 23 miljard euro per jaar besparen en levert 150 000 nieuwe banen op per procentpunt stijging van de hulpbronnenefficiëntie.
 • Efficiëntere productieprocessen zouden de kosten van energie-intensieve industrieën terugdringen, hun concurrentievermogen verbeteren en in de periode tot 2050 hun CO2-uitstoot met meer dan 80% verminderen.
 • De waarde van milieugoederen en -diensten in de EU zal naar verwachting tegen 2020 verdubbelen. Deze worden momenteel op meer dan 1000 miljard euro per jaar geschat, en maken ongeveer een derde van de wereldmarkt uit.
Meer groene banen

Schoner vervoer

De EU wil de uitstoot van het vervoer in de periode tot 2050 met 60% terugdringen ten opzichte van 1990.

Op grond van de EU-wetgeving moeten auto's efficiënter worden door nieuwe motoren, materialen en ontwerpen.

De overheden van de EU-landen moeten zorgen voor een efficiënter en duurzamer vervoer, onder meer via de regels voor de aankoop van voertuigen.

Dat moet leiden tot:

 • meer elektrische en plug-in hybride auto's op de Europese wegen in 2020, met voldoende openbare oplaadpunten (ongeveer 1 per 10 auto's)
 • efficiënter openbaar vervoer, bijvoorbeeld met bussen die op alternatieve brandstoffen rijden

Het algemene doel is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling, geluidsoverlast en files. Daardoor zal er veel bespaard kunnen worden in de gezondheidszorg en de bestrijding van vervuiling. Ook zal de olie-import teruglopen, wat positief is voor de continuïteit van de energievoorziening in de EU.

Het openbaar vervoer in Europa kan verrassend modern zijn. Maak er gebruik van! (c) Europese Commissie

Het openbaar vervoer in Europa kan verrassend modern zijn.

Slimme gebouwen en energiesystemen

De energieprestaties van gebouwen zullen sterk verbeteren:

 • eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in de EU vrijwel energieneutraal zijn.
 • Oudere gebouwen worden aangepast - de EU-regeringen hebben toegezegd kosteneffectieve renovaties te subsidiëren.
 • Moderne huizen zullen niet alleen minder energie gebruiken, ze zullen er zelfs opwekken.
 • Intelligente energiemeters geven real-time feedback over het energiegebruik en sturen meterstanden automatisch door naar uw energieleverancier. Tegen 2020 zullen bijna driekwart van alle Europese consumenten een slimme elektriciteitsmeter hebben. Zo'n 40% zal een slimme gasmeter hebben.
Controlepaneel in een milieuvriendelijk huis (c) Europese Commissie

Dit controlepaneel laat zien hoeveel energie elk apparaat in huis verbruikt.

Zekere energievoorziening

Energie wordt steeds vaker lokaal geproduceerd, voornamelijk door duurzame energiebronnen in plaats van door fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd besparen we steeds meer energie door energie-efficiëntere producten en processen. Hierdoor kan de invoer van olie en gas door de EU tegen 2050 al gehalveerd zijn.

Dat betekent dat de EU:

 • minder afhankelijk wordt van geïmporteerde olie en gas, waardoor de energievoorziening betrouwbaarder wordt
 • minder gevoelig is voor het stijgen van de olieprijzen
 • jaarlijks 175-320 miljard euro kan besparen op de invoer van brandstoffen, oplopend tot 330 miljard euro in 2050

De Europese economie is sterk afhankelijk van de invoer van grondstoffen. Veel grondstoffen zijn nu al schaars. Recycling en hergebruik verlaagt de vraag naar grondstoffen. Deze sector is van groot belang voor milieubescherming, innovatie en als aanjager van de economie.

Dankzij recycling daalt de vraag naar schaarse grondstoffen. (c) Europese Commissie

Dankzij recycling daalt de vraag naar schaarse grondstoffen.

Een CO2-arme maatschappij opbouwen

Bent u geïnteresseerd in ideeën voor een CO2-arme maatschappij?