Klimatska politika
Benefits of climate action

Koristi od klimatske politike

Izgradnja klimatski prihvatljivog niskougljičnog društva i gospodarstva velik je izazov, ali i izvanredna prilika. Brojne potrebne tehnologije već postoje – izazov je u njihovoj primjeni.

Glavne koristi:

 • nova radna mjesta i „zelena” radna mjesta
 • veća konkurentnost
 • gospodarski rast
 • čišći zrak i učinkovitiji javni prijevoz u gradovima
 • nove tehnologije poput električnih ili punjivih hibridnih automobila, energetski učinkovitih domova ili ureda s pametnim sustavima grijanja i hlađenja
 • sigurna opskrba energijom i drugim resursima – manja ovisnost o uvozu.

Studije pokazuju da je to izvedivo i cjenovno prihvatljivo. Troškovi koji gospodarstvu i društvu nastaju zbog klimatskih promjena bit će mnogo veći od troškova borbe protiv klimatskih promjena danas.

Više zelenih radnih mjesta i niži troškovi

Ulaganjem u niskougljično društvo i gospodarstvo moglo bi se stvoriti dodatnih 1,5 milijuna radnih mjesta do 2020.

Očekuje se znatan rast zelenoga gospodarstva EU-a. Više od četiri milijuna ljudi već je zaposleno u poduzećima koja posluju u područjima poput upravljanja onečišćenjem i njegova stavljanja pod nadzor, prikupljanja i prerade otpada, obnovljivih izvora energije i recikliranja.

 • Postizanjem cilja prema kojem bi se 20 % potrošnje energije osiguravalo iz obnovljivih izvora stvorilo bi se više od 400 000 novih radnih mjesta.
 • Obnova zgrada otvorit će velike prilike u građevinskoj industriji.
 • Potpunom provedbom cjelokupnog EU-ova zakonodavstva o otpadu uštedjele bi se 72 milijarde eura godišnje i stvorilo više od 400 000 radnih mjesta do 2020.
 • Učinkovitijim korištenjem resursa smanjuju se troškovi poduzeća i stvaraju radna mjesta: povećanjem produktivnosti resursa od jednog postotnog boda štedi se do 23 milijarde eura godišnje i stvara 150 000 dodatnih radnih mjesta.
 • Učinkovitijim bi se procesima smanjili troškovi energetski intenzivnih industrija, povećala njihova konkurentnost te bi im se moglo omogućiti da smanje emisije CO2 za više od 80 % do 2050.
 • Očekuje se da će se vrijednost proizvoda i usluga u području zaštite okoliša u EU-u udvostručiti do 2020. Njihova se trenutačna vrijednost procjenjuje na više od 1000 milijardi eura godišnje, što čini trećinu svjetskog tržišta.
Više zelenih radnih mjesta

Čišći prijevoz

EU želi do 2050. smanjiti emisije iz prometa za 60 % u odnosu na 1990.

U skladu sa zakonodavstvom EU-a proizvođači automobila obvezni su povećati učinkovitost svojih automobila – novim motorima, materijalima i dizajnom.

Vlade država članica EU-a moraju povećati učinkovitost i održivost svojih sustava prijevoza i javne nabave vozila.

To bi trebalo rezultirati:

 • povećanjem broja električnih ili punjivih hibridnih automobila na europskim cestama do 2020. uz odgovarajući broj javno dostupnih stanica za punjenje (otprilike jedna na deset automobila)
 • učinkovitijim javnim prijevozom, primjerice s autobusima na alternativna goriva.

Opći je cilj smanjiti emisije stakleničkih plinova, onečišćenje zraka, buku i zagušenost. Time će se znatno smanjiti troškovi zdravstva i stavljanja onečišćenja pod nadzor. Osim toga, smanjit će se uvoz nafte i tako dodatno povećati sigurnost opskrbe energijom u EU-u.

Europski sustavi javnog prijevoza među najučinkovitijima su u svijetu. Koristite se njima! (c) Europska komisija

Europski sustavi javnog prijevoza među najučinkovitijima su u svijetu.

Pametne zgrade i pametni energetski sustavi

Energetska učinkovitost zgrada znatno će se povećati:

 • do kraja 2020. sve će zgrade u EU-u morati biti zgrade gotovo nulte energije
 • starije će se građevine prilagoditi: vlade država članica EU-a podupiru njihovu troškovno učinkovitu temeljitu obnovu
 • u suvremenim se domovina energija neće samo štedjeti, nego i proizvoditi
 • inteligentna će brojila (pametna brojila) u stvarnom vremenu bilježiti potrošnju energije i troškove te automatski slati očitavanja vašem dobavljaču. Očekuje se da će do 2020. gotovo 72 % europskih potrošača imati pametno brojilo za električnu energiju, a njih 40 % za plin.
Upravljačka ploča u ekološki prihvatljivoj kući (c) Europska komisija

Na upravljačkoj se ploči vidi koliko svaki uređaj u kući troši energije.

Sigurna opskrba energijom i resursima

Više će se energije proizvoditi lokalno, uglavnom iz obnovljivih izvora, umjesto fosilnih goriva. Osim što će se energetski učinkovitim proizvodima i procesima povećati ušteda energije, EU će do 2050. prepoloviti uvoz nafte i plina.

Time bi EU:

 • smanjio ovisnost o uvozu nafte i plina i tako povećao energetsku sigurnost
 • bio manje ranjiv na porast cijena nafte
 • smanjio troškove uvoza goriva za otprilike 175 – 320 milijardi eura godišnje u razdoblju od 2011. do 2050., odnosno za 330 milijardi eura 2050.

Europsko gospodarstvo izrazito ovisi o uvozu sirovina, od kojih mnogih već manjka. Potreba za sirovinama smanjuje se recikliranjem i oporabom. To je već danas ključna industrija kad je riječ o zaštiti našeg okoliša te poticanju inovacija i gospodarstva.

Recikliranjem se smanjuje potreba za sirovinama, od kojih mnogih već manjka. (c) Europska komisija

Recikliranjem se smanjuje potreba za sirovinama, od kojih mnogih već manjka.

Izgradnja niskougljičnog društva

Zanima vas izgradnja niskougljičnog društva?