Klima

Fordele ved klimaindsatsen

Det er en stor udfordring at skabe et klimavenligt, kulstoffattigt samfund, men det indebærer også enorme muligheder. Mange af de nødvendige teknologier findes allerede. Den egentlige udfordring er at finde ud af at bruge dem.

De største fordele:

 • nye job og "grønne" job
 • forbedret konkurrenceevne
 • økonomisk vækst
 • renere luft og mere effektive offentlige transportsystemer i byerne
 • nye teknologier som elbiler og opladelige hybridbiler, energieffektive hjem og kontorer med intelligente varme- og kølesystemer
 • sikker forsyning af energi og andre ressourcer – mindre afhængighed af import

Undersøgelser viser, at det er muligt og økonomisk overkommeligt. Omkostningerne for økonomien og samfundet ved klimaforandringerne vil være meget højere end omkostningerne ved bekæmpelse af dem nu.

Flere grønne job og lavere omkostninger

Investeringer i et samfund og en økonomi med et lavt emissionsniveau kan skabe op til 1,5 mio. ekstra arbejdspladser inden 2020.

EU's grønne økonomi vil sandsynligvis vokse drastisk. Der findes allerede over 4 millioner job i virksomheder, som er beskæftiget inden for områder som forureningshåndtering og -kontrol, afhentning og behandling af affald, vedvarende energi og genbrug.

 • Ved at nå målet om 20 % vedvarende energi kan vi skabe over 400 000 nye job.
 • Renovering af bygninger kan give byggebranchen et vigtigt løft.
 • En fuldstændig gennemførelse af al EU-lovgivning vedrørende affald kan give besparelser på 72 mia. euro om året og skabe over 400 000 job inden 2020.
 • En mere effektiv anvendelse af ressourcerne vil spare virksomhederne penge og skabe flere job – besparelser på op til 23 mia. euro om året og 150 000 ekstra job for hvert procentpoint stigning i ressourceproduktiviteten.
 • Mere effektive processer kan mindske omkostningerne for energiintensive industrier, forbedre deres konkurrenceevne og gøre dem i stand til at mindske deres udledninger af CO2 med over 80 % inden 2050.
 • EU's miljøvenlige varer og tjenesteydelser forventes at blive fordoblet i værdi inden 2020. De har i øjeblikket en værdi på over 1 000 mia. euro om året og tegner sig for omkring en tredjedel af det globale marked.
Flere grønne job

Renere transport

EU arbejder på at mindske transportemissionerne med 60 % inden 2050 i forhold til 1990.

Ifølge EU-lovgivningen skal bilfabrikanterne gøre deres biler mere miljøeffektive – ved hjælp af nye motorer, materialer og designs.

EU-landene skal gøre deres indkøbssystemer for transport og køretøjer mere effektive og bæredygtige.

Dette skal føre til:

 • Flere elbiler og opladelige hybridbiler på vejene i Europa inden 2020 og etablering af et passende antal ladestationer for offentligheden (vejledningsvis 1 pr. 10 biler)
 • Mere effektive offentlige transportsystemer, f.eks. med busser, som kører på alternative brændstoffer

Det overordnede mål er at mindske udledningen af drivhusgasser, luftforureningen og støjniveauerne såvel som trængslen på vejene. Det vil give store besparelser i sundhedsudgifterne og bekæmpelsen af forureningen. Desuden vil importen af olie blive reduceret, hvilket vil forbedre EU's energiforsyningssikkerhed.

Den offentlige transport i EU er blandt verdens bedste. Brug den! (c) Europa-Kommissionen

Den offentlig transport i EU er blandt verdens bedste.

Intelligente bygninger og energisystemer

Bygningers energimæssige ydeevne vil blive markant forbedret:

 • Inden udgangen af 2020 skal alle nye bygninger i EU være næsten energineutrale.
 • Gamle bygninger vil blive moderniseret – EU-landene er forpligtet til at stimulere grundige, omkostningseffektive renoveringer.
 • Moderne hjem vil ikke bare spare energi, men også producere energi.
 • Intelligente energimålere vil give besked om energiforbrug og omkostninger i realtid og automatisk sende aflæsningerne til din energileverandør. Det forventes, at næsten 72 % af de europæiske forbrugere inden 2020 vil have en intelligent elmåler, og 40 % en intelligent gasmåler.
Kontrolpaneler i et miljøvenligt hus (c) Europa-Kommissionen

Kontrolpanelet viser energiforbruget for hvert apparat i huset.

Sikker forsyning af energi og andre ressourcer

Energi vil blive produceret mere lokalt, primært fra vedvarende kilder frem for fossile brændstoffer. Ud over at øge energibesparelserne gennem energieffektive produkter og processer vil EU halvere importen af gas og olie inden 2050.

Det betyder, at EU vil:

 • mindske sin afhængighed af importeret olie og gas og dermed forbedre energiforsyningssikkerheden
 • blive mindre sårbar over for stigende oliepriser
 • mindske omkostningerne til import af brændstoffer med omkring 175-320 mia. euro om året i perioden 2011 til 2050 eller med 330 mia. euro i 2050.

Europas økonomi er i høj grad afhængig af import af råstoffer. Mange af dem er der allerede mangel på. Genbrug og genvinding mindsker behovet for råstoffer. Det er allerede blevet en nøgleindustri, der er med til at beskytte miljøet, tilskynde til innovation og sætte skub i økonomien.

Genbrug mindsker behovet for råmaterialer, der i forvejen er mangel på. (c) Europa-Kommissionen

Genbrug mindsker behovet for råmaterialer, der i forvejen er mangel på.

Opbygning af et kulstoffattigt samfund

Interesseret i idéer til, hvordan vi kan opbygge et kulstoffattigt samfund?