Skip to main content
Climate Action

Vinster med klimatarbetet

Att skapa ett klimatvänligt och utsläppssnålt samhälle är en stor utmaning, men också en enorm möjlighet. Mycket av den teknik som behövs finns redan. Det gäller bara att använda den.

De viktigaste vinsterna är

 • nya jobb och gröna jobb
 • ökad konkurrenskraft
 • ekonomisk tillväxt
 • renare luft och effektivare kollektivtrafik i städerna
 • ny teknik som el- och laddhybridbilar, energieffektiva bostäder och kontor med intelligenta värme- och kylsystem
 • tryggad försörjning av el och andra resurser – minskat importberoende.

Studier har visat att det är både genomförbart och ekonomiskt möjligt. Klimatförändringarnas kostnader för samhället kommer att bli mycket högre än kostnaderna för att motverka klimatförändringarna nu.

Fler gröna jobb och lägre kostnader

Satsningar på ett koldioxidsnålt samhälle kan skapa upp till 1,5 miljoner nya jobb fram till 2020.

EU:s gröna ekonomi kommer sannolikt att växa dramatiskt. Redan i dag arbetar över 4 miljoner människor med miljöskydd, avfallshantering, förnybar energi och återvinning.

 • Om vi når målet på 20 procent förnybar energi kan vi få över 400 000 nya jobb.
 • Renovering av byggnader innebär stora möjligheter för byggbranschen.
 • Om EU:s avfallslagstiftning tillämpas fullt ut kan vi spara 72 miljarder euro per år och skapa över 400 000 jobb till 2020.
 • Med effektivare resursanvändning kan företagen spara pengar och skapa jobb – upp till 23 miljarder euro i besparingar per år och 150 000 nya jobb för varje procentenhet ökad resursproduktivitet.
 • Effektivare processer kan minska kostnaderna för energiintensiva industrier, öka deras konkurrenskraft och minska koldioxidutsläppen med över 80 procent till 2050.
 • Värdet av miljövänliga varor och tjänster i EU väntas fördubblas till 2020. De är nu värda över 1 000 miljarder euro om året och står för omkring en tredjedel av världsmarknaden.
green_jobs_small.jpg

Renare transporter

 EU vill minska utsläppen från transporter med 60 procent till 2050 jämfört med 1990.

Enligt EU-reglerna måste biltillverkare bygga effektivare bilar – med nya motorer och material och ny design.

EU-ländernas upphandling av fordon och transporter måste bli mer effektiv och hållbar.

Målet är att vi ska få

 • fler elbilar eller laddhybridbilar till 2020 och tillräckligt många laddstationer (riktmärket är en på tio bilar)
 • effektivare kollektivtrafik med bussar som körs med alternativa bränslen.

Målet är att minska växthusgasutsläpp, luftföroreningar, buller och trafikstockningar. Det kan ge stora besparingar i kostnaderna för hälso- och sjukvård och miljöskydd. Dessutom minskar oljeimporten och energiförsörjningen tryggas.

civitas_bus_romania_small.jpg

Europas kollektivtrafik är bland världens bästa.

Smarta byggnader och energisystem

Våra byggnaders energiprestanda kommer att förbättras kraftigt:

 • I slutet av 2020 måste alla nya byggnader i EU vara nära-nollenergibyggnader.
 • Gamla byggnader ska byggas om så att de blir mer energisnåla. EU-länderna har lovat att stödja kostnadseffektiva omfattande renoveringar.
 • Klimatsmarta hus kan inte bara spara energi utan till och med producera energi.
 • Smarta mätare informerar oss i realtid om vår energiförbrukning och energikostnad och skickar automatiskt mätaravläsningar till elleverantören. År 2020 räknar man med att nästan 72 procent i EU kommer att ha en smart elmätare och 40 procent en smart gasmätare.
weberhaus_control_panel_small.jpg

Kontrollpanelen visar hur mycket energi varje produkt i huset förbrukar.

Tryggad försörjning av energi och resurser

 Energin kommer att produceras mer lokalt och i de flesta fall från förnybara källor i stället för fossila bränslen. Tillsammans med ökade energibesparingar genom energieffektiva produkter och processer kan EU halvera importen av olja och gas till 2050.

Det innebär att EU kan

 • minska sitt beroende av importerad olja och gas och därmed förbättra energitryggheten
 • bli mindre sårbart för stigande oljepriser
 • minska kostnaderna för bränsleimport med cirka 175–320 miljarder om året mellan 2011 och 2050 eller med 330 miljarder euro till 2050.

EU måste importera stor del av sina råvaror, som det i många fall redan råder brist på. Återvinning minskar behovet av råvaror. Det har redan blivit en nyckelindustri för att skydda miljön, stimulera innovation och få fart på ekonomin.

recycling_in_the_eu_small.jpg

Återvinning minskar behovet av råvaror, som det i många fall redan råder brist på.

Ett koldioxidsnålt samhälle

Vill du veta hur man skapar ett koldioxidsnålt samhälle?

 • Läs våra klimattips för att se vad du kan göra själv.
 • Se exempel från klimatkampanjen Det gäller din värld. Och ditt klimat. (2012–2013):