Skip to main content
Climate Action

Korzyści z działań w dziedzinie klimatu

Stworzenie społeczeństwa i gospodarki, które będą niskoemisyjne i przyjazne dla klimatu, jest dużym wyzwaniem, ale i dużą szansą. Wiele potrzebnych technologii już istnieje. Prawdziwym wyzwaniem jest ich powszechne stosowanie.

Najważniejsze korzyści:

 • nowe miejsca pracy i „zielone” miejsca pracy
 • większa konkurencyjność
 • wzrost gospodarczy
 • czystsze powietrze i bardziej wydajne systemy miejskiego transportu publicznego
 • nowe technologie, np. pojazdy hybrydowe zasilane z sieci, pojazdy elektryczne, energooszczędne domy i biura wyposażone w inteligentne systemy ogrzewania i chłodzenia
 • bezpieczne dostawy energii i innych surowców – zmniejszenie uzależnienia od importu.

Z badań wynika, że jest to wykonalne i w zasięgu możliwości finansowych. Koszty zmian klimatycznych dla gospodarki i społeczeństwa będą znacznie wyższe niż obecnie ponoszone koszty łagodzenia zmian klimatu.

Więcej „zielonych” miejsc pracy i niższe koszty

Dzięki inwestycjom w gospodarkę i społeczeństwo niskoemisyjne do 2020 r. można utworzyć do 1,5 mln nowych miejsc pracy.

Wiele wskazuje na to, że zielona gospodarka UE będzie się rozwijać w bardzo szybkim tempie. Istnieje już ponad 4 mln miejsc pracy w przedsiębiorstwach działających w obszarach takich jak gospodarka zanieczyszczeniami i ich kontrola, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów, recykling oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

 • Dzięki działaniom zmierzającym do osiągnięcia 20-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całościowym zużyciu energii powstanie ponad 400 tys. nowych miejsc pracy.
 • Modernizacja budynków pod kątem większych oszczędności energii wiąże się z wieloma możliwościami rozwoju dla sektora budownictwa.
 • Pełne wdrożenie całego prawodawstwa UE dotyczącego odpadów może przynieść oszczędności w wysokości 72 mld euro rocznie i pozwolić stworzyć do 2020 r. ponad 400 tys. miejsc pracy.
 • Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów pozwoli firmom zaoszczędzić pieniądze i stworzyć nowe miejsca pracy – oznacza to oszczędności do 23 mld euro rocznie i 150 tys. nowych miejsc pracy na każdy punkt procentowy wzrostu produktywności zasobów.
 • Bardziej efektywne procesy technologiczne mogą zmniejszyć koszty energochłonnych gałęzi przemysłu, poprawić ich konkurencyjność i umożliwić im zmniejszenie do roku 2050 emisji dwutlenku węgla o ponad 80 proc.
 • Przewiduje się, że do 2020 r. wartość towarów i usług związanych ze środowiskiem w UE podwoi się. Są one obecnie szacowane na ponad 1 000 mld euro rocznie, co stanowi około jedną trzecią rynku światowego.
green_jobs_small.jpg

Ekologiczny transport

 UE postawiła sobie za cel, że do 2050 r. ograniczy emisje z transportu o 60 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Zgodnie z przepisami UE producenci samochodów muszą konstruować bardziej wydajne pojazdy – wprowadzając nowe silniki, materiały i konstrukcje.

Rządy UE muszą usprawnić swoje systemy zamówień publicznych dotyczących pojazdów i transportu oraz kłaść w ich ramach większy nacisk na ochronę środowiska.

Powinno to doprowadzić do:

 • zwiększenia liczby samochodów elektrycznych i pojazdów hybrydowych zasilanych z sieci w UE do roku 2020, a także zapewnienia odpowiedniej liczby stacji ładowania (np. 1 stacja na 10 samochodów)
 • utworzenia bardziej efektywnych systemów transportu publicznego, np. autobusy zasilane paliwami alternatywnymi.

Ogólnym celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia powietrza i hałasu, jak również zredukowanie zatorów komunikacyjnych. W rezultacie można będzie osiągnąć znaczne oszczędności w kosztach opieki zdrowotnej i kontroli zanieczyszczeń. Ponadto zmniejszenie importu ropy naftowej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii w UE.

civitas_bus_romania_small.jpg

W Europie mamy jedne z najskuteczniejszych systemów transportu publicznego na świecie.

Inteligentne budynki i systemy energetyczne

Charakterystyka energetyczna budynków będzie dużo lepsza:

 • do końca 2020 r. wszystkie nowe budynki w UE muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii
 • stare budynki zostaną przebudowane – rządy państw UE zobowiązały się do wspierania opłacalnych renowacji
 • nowoczesne budynki będą nie tylko charakteryzować się niskim zużyciem energii, ale także będą wytwarzać energię
 • Inteligentne liczniki będą dostarczać w czasie rzeczywistym informacji na temat zużycia energii i kosztów, i automatycznie przesyłać dane z licznika do dostawcy energii oczekuje się, że do 2020 r. prawie 72 proc. europejskich odbiorców będzie miało inteligentne liczniki energii elektrycznej, a 40 proc. – inteligentne liczniki gazowe.
weberhaus_control_panel_small.jpg

Panel sterowania pokazuje zużycie energii przez poszczególne urządzenia w domu.

Bezpieczeństwo dostaw energii i zasobów

 Energia będzie produkowana bardziej lokalnie, w większości przypadków ze źródeł odnawialnych, a nie z paliw kopalnych. Oprócz zwiększenia oszczędności energii poprzez stosowanie energooszczędnych produktów i procesów technologicznych, UE powinna do 2050 r. zmniejszyć o połowę import ropy i gazu.

Oznacza to, że UE może:

 • zmniejszyć swoje uzależnienie od importu ropy i gazu, a tym samym poprawić swoje bezpieczeństwo energetyczne
 • stać się mniej podatna na wzrost cen ropy
 • obniżyć koszty importu paliw o około 175-320 mld euro rocznie w latach 2011–2050 lub o 330 mld euro w 2050 r.

Europejska gospodarka jest w dużym stopniu uzależniona od importu surowców. Wielu z nich już teraz brakuje. Recykling i odzyskiwanie przyczyniają się do zmniejszenia zapotrzebowania na surowce. Mają też kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska, promowania innowacji i pobudzania gospodarki.

recycling_in_the_eu_small.jpg

Dzięki recyklingowi zmniejsza się zapotrzebowanie na surowce, których już teraz pozostało niewiele.

Tworzenie niskoemisyjnego społeczeństwa

Chcesz wiedzieć, jak stworzyć gospodarkę niskoemisyjną?