Skip to main content
Climate Action

Ilmastotoimien hyödyt

Ilmastoystävällisen, vähähiilisen yhteiskunnan ja talouden rakentaminen on suuri haaste, mutta myös valtava mahdollisuus. Monenlaista hyödyllistä teknologiaa on jo olemassa, joten todellinen haaste on saada se käyttöön.

Tärkeimmät hyödyt:

 • uudet työpaikat, erityisesti ”vihreät” työpaikat, jotka osaltaan edistävät ympäristön hyvinvointia
 • kilpailukyvyn parantaminen
 • talouskasvu
 • puhtaampi ilma ja tehokkaampi julkinen liikenne kaupungeissa
 • uusi teknologia, esimerkiksi sähkö- ja hybridiautot, energiatehokkaat talot ja älykkäillä lämmitys- ja ilmastointijärjestelmillä varustetut toimistot
 • energian ja muiden resurssien toimitusvarmuus – tuontiriippuvuuden väheneminen

Tutkimukset osoittavat, että kaikki tämä on mahdollista ja että meillä on varaa siihen. Ilmastonmuutos tulee talouden ja yhteiskunnan kannalta paljon kalliimmaksi, jos ilmastotoimiin ei ryhdytä toden teolla jo nyt.

Vihreitä työpaikkoja, edullisempia tuotantokustannuksia

Vähähiiliseen yhteiskuntaan ja talouteen investoimalla voidaan luoda jopa 1,5 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

EU:n vihreä talous todennäköisesti kasvaa huomattavasti. Ympäristöteollisuuden eri alat, esimerkiksi saasteiden torjunta, jätteiden keruu ja käsittely sekä uusiutuvat energialähteet ja kierrätys, työllistävät EU:ssa jo nyt yli 4 miljoonaa ihmistä.

 • Uusiutuvaa energiaa koskevan tavoitteen (20 prosenttia) saavuttaminen toisi yli 400 000 uutta työpaikkaa.
 • Rakennusten kunnostus tarjoaa mittavia mahdollisuuksia rakennusteollisuudelle.
 • EU:n jätelainsäädännön täytäntöönpano kaikilta osin säästäisi 72 miljardia euroa vuodessa ja auttaisi luomaan yli 400 000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.
 • Resurssien käytön tehostaminen säästää yritysten varoja ja luo työpaikkoja: jokainen yhden prosenttiyksikön suuruinen resurssituottavuuden nousu säästää jopa 23 miljardia euroa vuodessa ja luo 150 000 uutta työpaikkaa.
 • Prosessien tehostaminen vähentää energiavaltaisen teollisuuden kustannuksia, kohentaa sen kilpailukykyä ja mahdollistaa yli 80 prosentin vähennykset hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2050 mennessä.
 • EU:n ympäristöliiketoiminnan alan arvon odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Se on nykyisin arviolta yli 1 000 miljardia euroa vuodessa, ja sen osuus on noin kolmannes maailmanmarkkinoista.
green_jobs_small.jpg

Puhtaampi liikenne

 EU:n tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

EU-lainsäädännön mukaan autovalmistajien on parannettava autojen tehokkuutta kehittämällä moottoreita, materiaaleja ja suunnittelua.

EU-maiden on tehtävä liikenteen ja ajoneuvojen julkisista hankintajärjestelmistä tehokkaampia ja kestävämpiä.

Tavoitteena on

 • lisätä sähkö- ja hybridiautojen osuutta ajoneuvoista vuoteen 2020 mennessä ja varmistaa julkisesti käytettävissä olevien latauspisteiden saatavuus (ohjeellinen määrä yksi kymmentä autoa kohden)
 • tehostaa julkista liikennettä, esimerkiksi kasvattaa vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien bussien osuutta

Yleisenä tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, ilmansaasteita, melua ja ruuhkia. Näin saadaan aikaan myös merkittäviä säästöjä terveydenhoidon ja ympäristönsuojelutoimien kustannuksissa. Lisäksi öljyn tuonti vähenee ja EU:n energiantoimitusvarmuus paranee.

civitas_bus_romania_small.jpg

EU-maiden joukkoliikennejärjestelmät ovat maailman tehokkaimpien joukossa.

Älykkäät rakennukset ja energiajärjestelmät

Rakennusten energiatehokkuus paranee huomattavasti:

 • Kaikkien uusien rakennusten on EU:ssa vuoden 2020 loppuun mennessä oltava lähes nollaenergiarakennuksia.
 • Vanhoja rakennuksia saneerataan: EU-maiden hallitukset ovat sitoutuneet edistämään kustannustehokasta korjausrakentamista.
 • Kaikkein edistyneintä tekniikkaa hyödyntävät talot eivät vain säästä vaan jopa tuottavat energiaa.
 • Älykkäät energiankulutuksen mittarit antavat reaaliaikaista palautetta energiankulutuksesta ja kustannuksista ja lähettävät mittarilukemat automaattisesti energiantoimittajalle. On odotettavissa, että vuoteen 2020 mennessä lähes 72 prosentissa Euroopan talouksista on älykäs sähkömittari ja 40 prosentissa älykäs kaasumittari.
weberhaus_control_panel_small.jpg

Ohjaustaulu näyttää talon kunkin laitteen energiankäytön.

Energian ja raaka-aineiden toimitusvarmuus

 Energiaa tuotetaan entistä lähempänä kulutuspaikkaa pääosin uusiutuvista lähteistä fossiilisten polttoaineiden sijaan. Kun samalla energiakustannukset vähenevätenergiatehokkaiden tuotteiden ja prosessien ansiosta, EU voi vuoteen 2050 mennessä puolittaa öljyn ja kaasun tuonnin.

Tämä merkitsee sitä, että

 • EU voi vähentää riippuvuuttaan öljyn ja kaasun tuonnista ja näin lisätä energiavarmuutta
 • öljyn hinnankorotuksista on entistä vähemmän haittaa EU:lle
 • polttoaineiden tuontikustannuksissa voidaan säästää vuosittain noin 175–320 miljardia euroa vuosina 2011–2050; tavoitteena on päästä 330 miljardin euron säästöihin vuonna 2050.

EU:n talous on erittäin riippuvainen raaka-aineiden tuonnista. Monet raaka-aineet ovat ehtymässä, minkä vuoksi niiden kysyntää on syytä vähentää lisäämällä kierrätystä. Jätteiden kierrätys ja hyödyntäminen on jo merkittävä tuotannonala, joka edistää ympäristönsuojelua, tukee innovointia ja kohentaa talouden tilaa.

recycling_in_the_eu_small.jpg

Kierrätys vähentää ehtyvien raaka-aineiden tarvetta.

Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa

Vinkkejä ja lisätietoa: