Podnebna politika

Posledice podnebnih sprememb

Posledice podnebnih sprememb občutijo na vseh koncih sveta. Večni led na tečajih se tali, gladina morja se dviga. V nekaterih predelih sveta so vse pogostejši izredni vremenski dogodki in padavine, v drugih ekstremni vročinski valovi in suša.

Podnebne razmere se bodo v prihodnjih desetletjih predvidoma še poslabšale.

Taljenje ledu in dvig morske gladine

Ledena gora, otok Baffin, Kanada © Photodisc/DC Productions

Voda se pri segrevanju razteza. Zaradi segrevanja ozračja se talijo ledene plošče in ledene gore na tečajih.

Oba učinka skupaj povzročata dvigovanje gladine morja ter posledične poplave in erozijo obalnih in nižinskih predelov.

 

Izredni vremenski pojavi, spremenjene količine padavin

Močno deževje in drugi ekstremni vremenski dogodki so vse pogostejši pojav. Zaradi tega nastajajo poplave, slabša se kakovost vode, v nekaterih predelih je tudi vse manj virov vode.

Posledice za Evropo

  • Južna in srednja Evropa se vse pogosteje spopada z vročinskimi valovi, gozdnimi požari in sušami.
  • Sredozemlje pesti vse bolj suho podnebje, zaradi česar je še bolj izpostavljeno sušam in požarom.
  • Severna Evropa beleži veliko več padavin, poplave v zimskem času bi lahko postale običajen pojav.
  • Urbana območja, v katerih zdaj živi štiri petine evropskih prebivalcev, so izpostavljena vročinskim valovom, poplavam in dvigovanju morske gladine, a so največkrat slabo pripravljena na prilagajanje podnebnim spremembam. 

Posledice za države v razvoju

Med najbolj prizadetimi zaradi podnebnih sprememb so revne države v razvoju. Prebivalci teh držav so največkrat močno odvisni od svojega naravnega okolja, a nimajo sredstev, da bi se uspešno spopadli s podnebnimi spremembami.

Tveganje za zdravje ljudi

Podnebne spremembe že vplivajo na zdravje ljudi:

  • V nekaterih regijah se je povečalo število smrti, povezanih z vročinskimi valovi, v drugih regijah se je zmanjšalo število smrti, povezanih z zelo nizkimi temperaturami.
  • Spremembe so opazne tudi v pojavnosti okužb, ki se širijo z vodo, in bolezni, ki jih prenašajo vektorji.

Stroški za družbo in gospodarstvo

Škoda, ki jo spremenjeno podnebje povzroča imetju in infrastrukturi ter človekovemu zdravju, pomeni visoke stroške za družbo in gospodarstvo.

Tako so na primer v letih od 1980 do 2011 poplave prizadele več kot 5,5 milijona ljudi in prinesle gospodarstvu več kot 90 milijard evrov neposrednih izgub.

Zlasti so izpostavljeni sektorji, ki so močno odvisni od določene temperature in padavin, denimo kmetijstvo, gozdarstvo, energetika, turizem.

Tveganje za naravo

Podnebne spremembe so tako hitre, da se številne živali in rastline le s težavo prilagajajo.

Številne kopne, sladkovodne in morske vrste so se že preselile v nove kraje. Če bodo povprečne globalne temperature še naprej neobvladano naraščale, bo vse več rastlinam in živalim grozilo izumrtje.