Działania w dziedzinie klimatu

Skutki zmian klimatu

 
 

Zmiany klimatu mają wpływ na wszystkie części świata. Polarne czapy lodowe topnieją, a poziom mórz wzrasta. W niektórych regionach ekstremalne zjawiska pogodowe i opady deszczu stają się coraz częstsze, podczas gdy inne cierpią z powodu ciężkich fal upałów i susz.

Przewiduje się, że zjawiska te nasilą się w ciągu następnych kilkudziesięciu lat.

Lodowce topnieją a poziom mórz rośnie

Lodowiec, Ziemia Baffina, Kanada © Photodisc/DC Productions

Woda rozszerza się pod wpływem ciepła. Globalne ocieplenie powoduje również topnienie lodowców i polarnych czap lodowych.

Zmiany te prowadzą do wzrostu poziomu mórz, powodzi i erozji regionów nadmorskich i nizinnych.

 

Ekstremalne zjawiska pogodowe i zmiana struktury opadów

Intensywne opady i inne ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz powszechniejsze. Może to prowadzić do powodzi, pogorszenia jakości wody lub zmniejszenia zasobów wodnych w niektórych regionach.

Konsekwencje dla Europy

  • Fale upałów, pożary lasów i susze są coraz częstszym zjawiskiem w Europie Południowej i Środkowej.
  • Kraje basenu Morza Śródziemnego są coraz bardziej narażone na susze i pożary lasów.
  • W Europie Północnej klimat staje się coraz bardziej wilgotny, a zimą wzrasta ryzyko wystąpienia powodzi.
  • Miasta, gdzie mieszka co czwarty Europejczyk, narażone są na fale upałów, powodzie i skutki podnoszenia się poziomu mórz. Często nie umieją one skutecznie radzić sobie ze zmianami klimatu. 

Skutki dla krajów rozwijających się

Skutki zmian klimatu często najbardziej odczuwają ubogie kraje rozwijające się. Ich mieszkańcy są często w dużym stopniu zależni od środowiska naturalnego i dysponują mniejszymi środkami finansowymi, aby radzić sobie ze zmianami klimatycznymi.

Zagrożenia dla zdrowia ludzi

Zmiany klimatu nie są obojętne dla zdrowia ludzi:

  • W niektórych regionach odnotowuje się wzrost zgonów spowodowanych falami upałów, natomiast w innych – spadek zgonów z powodu zimna.
  • Możemy zaobserwować zmiany w występowaniu niektórych chorób przenoszonych przez wodę oraz wektory (organizmy przenoszące pasożyty lub drobnoustroje zakaźne).

Koszty dla społeczeństwa i gospodarki

Uszkodzenia mienia i infrastruktury oraz pogorszenie zdrowia ludzi wiążą się z wysokimi kosztami dla społeczeństwa i gospodarki.

W latach1980-2011 powodzie dotknęły ponad 5,5 mln osób i wywołały bezpośrednie straty gospodarcze w wysokości ponad 90 mld euro.

Szczególnie dotknięte są sektory takie jak rolnictwo, leśnictwo, energetyka i turystyka, ponieważ są w dużym stopniu uzależnione od określonej temperatury i opadów atmosferycznych.

Zagrożenia dla fauny i flory

Zmiany klimatu postępują tak szybko, że wiele gatunków roślin i zwierząt nie jest w stanie się do nich przystosować.

Wiele gatunków lądowych, słodkowodnych i morskich musiało przenieść się w nowe miejsce. Jeśli średnia temperatura na świecie w dalszym ciągu będzie rosnąć w sposób niekontrolowany, niektórym gatunkom roślin i zwierząt będzie grozić wyginięcie.