Azzjoni Klimatika

Il-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima

It-tibdil fil-klima jaffettwa r-reġjuni kollha madwar id-dinja. Il-firxiet ta' silg polari qed idubu u l-baħar qed jogħla. F’xi reġjuni avvenimenti estremi tat-temp u x-xita qed isiru aktar komuni filwaqt li oħrajn qed jesperjenzaw aktar mewġ ta’ sħana estrema u perjodi ta’ nixfa.

Dawn l-impatti mistennija li jintensifikaw fid-deċennji li ġejjin.

Silġ idub u ibħra jogħlew

Ajsberg, il-Gżira Baffin, il-Kanada © Photodisc/DC Productions

Meta l-ilma jisħon hu jespandi. Fl-istess waqt it-tisħin globali jdewweb il-firxiet ta’ silġ polari u l-glaċieri.

Dawn it-tibdiliet flimkien qed jikkawżaw żieda fil-livelli tal-baħar, li qed jirriżultaw f'għargħar u f'tgħawwir taż-żoni kostali u baxxi.

 

Temp estrem, ixxiftjar ta’ xita

Xita qawwija u avvenimenti oħra ta’ temp estrem qed isiru aktar frekwenti. Dan jista' jwassal għal għargħar u tnaqqis fil-kwalità tal-ilma, iżda wkoll tnaqqis fil-provvista tar-riżorsi tal-ilma f'ċerti reġjuni.

Konsegwenzi għall-Ewropa

  • L-Ewropa Ċentrali u tan-Nofsinhar qed tesperjenza aktar mewġ ta’ sħana, nirien fil-foresti u perjodi ta’ nixfa.
  • Iż-żona tal-Mediterran qed issir aktar niexfa, dan jagħmilha aktar vulnerabbli għal perjodi ta' nixfa u għal nirien sporadiċi.
  • It-Tramuntana tal-Ewropa qed issir b'mod sinifikanti aktar milwiema, u l-għargħar tax-xitwa jistgħu jsiru komuni.
  • Iż-żoni urbani, fejn attwalment 4 minn kull 5 Ewropej jgħixu, huma esposti għall-imwieġ tas-sħana, għall-għargħar jew għal-livelli tal-baħar li jogħlew, iżda ħafna drabi mhumiex attrezzati sew biex jadattaw ruħhom għat-tibdil fil-klima. 

Konsegwenzi għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw

Ħafna pajjiżi foqra li qed jiżviluppaw huma fost dawk l-aktar milquta. In-nies li jgħixu fihom ta' spiss jiddependu bi sħiħ mill-ambjent naturali tagħhom u huma għandhom l-anqas riżorsi biex jiffaċċjaw it-tibdil fil-klima.

Riskji għas-saħħa tal-bneidem

It-tibdil fil-klima diġà qed ikollu impatt fuq is-saħħa:

  • Kien hemm żieda fl-għadd ta' mwiet relatati mas-sħana f'ċerti reġjuni u tnaqqis fl-imwiet relatati mal-kesħa f'oħrajn.
  • Diġà qed naraw tibdiliet fid-distribuzzjoni ta’ xi mard li jinġarr mill-ilma u ta' organiżmi li jġorru l-mard.

Spejjeż għas-soċjetà u l-ekonomija

Ħsara għall-proprjetà u l-infrastruttura u għas-saħħa tal-bniedem timponi spejjeż kbar fuq is-soċjetà u l-ekonomija.

Bejn l-1980 u l-2011 l-għargħar laqat aktar minn 5.5 miljun ruħ u kkawża telf ekonomiku dirett ta’ aktar minn €90 biljun.

Is-setturi li jiddependu b'mod qawwi fuq ċerti temperaturi u livelli ta' xita bħall-biedja, il-foresti, l-enerġija u t-turiżmu huma b'mod partikulari affettwati.

Riskji għall-organiżmi selvaġġi

It-tibdil fil-klima qed iseħħ b’mod li ħafna pjanti u speċijiet tal-annimali qed jissiltu biex ikampaw.

Ħafna speċijiet terrestri, tal-ilma ħelu u tal-baħar diġà mxew lejn postijiet ġodda. Xi speċijiet ta’ pjanti u annimali se jkunu f’riskju akbar ta’ estinzjoni jekk it-temperaturi medji globali jkomplu jiżdiedu mingħajr kontroll.