Ilmastotoimet

Ilmastonmuutoksen seuraukset

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin maapallon alueisiin. Napajäätiköt sulavat ja merenpinta nousee. Joillakin alueilla äärimmäiset sääilmiöt ja sateet yleistyvät, kun taas toisia koettelevat rajut helleaallot ja kuivuus.

Näiden vaikutusten odotetaan voimistuvan tulevina vuosikymmeninä.

Jäätiköt sulavat ja merenpinta nousee

Jäävuori, Baffininsaari, Kanada © Photodisc/DC Productions

Kun vesi lämpenee, se laajenee. Samalla maailmanlaajuinen lämpeneminen aiheuttaa napaseutujen mannerjäätiköiden ja muiden jäätiköiden sulamisen.

Nämä muutokset yhdessä nostavat merenpintaa, mikä aiheuttaa tulvia ja eroosiota rannikkoalueilla ja alangoilla.

 

Äärimmäiset sääolot, muuttuneet sademäärät

Rankkasateet ja muut äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät. Tämä voi johtaa tulviin ja vedenlaadun heikkenemiseen ja joillakin alueilla jopa käytettävissä olevien vesivarojen hupenemiseen .

Seuraukset Euroopassa

  • Helleaallot, metsäpalot ja kuivuus ovat koetelleet Etelä- ja Keski-Eurooppaa aiempaa useammin.
  • Välimeren alue kärsii kuivuudesta ja altistuu myös maastopaloille.
  • Pohjois-Eurooppa taas saa osakseen entistä enemmän sadetta, ja talvisin tulvat voivat yleistyä.
  • Taajamissa tulee ongelmia helleaaltojen, tulvien ja kohonneen merenpinnan tason vuoksi. Valtaosa (80 %) eurooppalaisista asuu nykyisin taajamissa, mutta niiden kyky sopeutua ilmastonmuutokseen on usein hyvin puutteellinen. 

Seuraukset kehitysmaissa

Ilmastonmuutos koettelee erityisesti monia köyhiä kehitysmaita. Näissä maissa ihmiset ovat usein hyvin riippuvaisia luonnonoloista ja ympäristöstä ja heillä on muita vähemmän resursseja vastata muuttuvan ilmaston haasteisiin.

Riskit ihmisten terveydelle

Ilmastonmuutos on jo vaikuttanut terveyteen:

  • Kuumuuteen liittyvät kuolemantapaukset ovat lisääntyneet joillakin alueilla ja kylmyyteen liittyvät tapaukset ovat puolestaan vähentyneet.
  • Veden välityksellä tarttuvien tautien ja tartunnanvälittäjien levinneisyydessä on jo nyt nähtävissä muutoksia.

Kustannukset yhteiskunnalle ja talouselämälle

Omaisuudelle, infrastruktuurille ja ihmisten terveydelle aiheutuvat vahingot tuovat suuria kustannuksia yhteiskunnalle ja taloudelle.

Vuosina 1980–2011 tulvat vaikuttivat yli 5,5 miljoonan ihmisen elämään ja aiheuttivat suoria taloudellisia tappioita yli 90 miljardin euron arvosta.

Eniten kärsivät maa- ja metsätalouden, energiantuotannon ja matkailun kaltaiset alat, jotka ovat voimakkaasti riippuvaisia säätilasta ja sademääristä.

Luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvat riskit

Ilmastonmuutos tapahtuu niin nopeasti, että useilla kasvi- ja eläinlajeilla on vaikeuksia selviytyä.

Monet eliölajit ovat jo siirtyneet uusiin elinympäristöihin niin maalla kuin makeassa ja suolaisessa vedessäkin. Joidenkin kasvi- ja eläinlajien riski hävitä sukupuuttoon kasvaa, jos maapallon keskilämpötila jatkaa kohoamista.