Kliimameetmed

Kliimamuutuste tagajärjed

 
 

Kliimamuutuste mõju avaldub kogu maailmas. Polaarjää sulab ja merevee tase tõuseb. Mõnedes piirkondades on äärmuslikud ilmastikunähtused ja vihm muutumas tavapärasemaks, samas kui mujal esineb senisest enam äärmuslikke kuumalaineid ning põuda.

Prognooside kohaselt suureneb kliimamuutuste mõju järgmistel aastakümnetel veelgi.

Sulav jää ja tõusev merevee tase

Jäämägi, Baffini saar Kanadas © Photodisc/DC Productions

Kui vesi soojeneb, siis see paisub. Samal ajal põhjustab globaalne soojenemine polaarjää ja liustike sulamist.

Need muutused koos tingivad meretaseme tõusu, mille tagajärjeks on rannikualade ning madalate piirkondade üleujutamine ja erosioon.

 

Äärmuslikud ilmastikuolud, nihkuv sademeterežiim

Tugevad vihmasajud ja muud äärmuslikud ilmastikunähtused sagenevad. See võib põhjustada üleujutusi ja vee kvaliteedi halvenemist, kuid mõnes piirkonnas ka veevarude vähenemist.

Tagajärjed Euroopale

  • Lõuna- ja Kesk-Euroopas esineb üha sagedamini kuumalaineid, metsatulekahjusid ja põuaperioode.
  • Vahemere piirkond muutub kuivemaks, muutes selle põua ja metsapõlengute suhtes veelgi haavatavamaks.
  • Põhja-Euroopa kliima muutub oluliselt niiskemaks ja talvised üleujutused võivad saada tavapäraseks.
  • Linnapiirkondi, kus praegu elab 80% eurooplastest, ähvardavad kuumalained, üleujutused ja meretaseme tõus, kuid sageli on nende võimalused kliimamuutustega kohanemiseks piiratud. 

Tagajärjed arengumaadele

Paljud vaesed arengumaad kuuluvad kliimamuutustest kõige enam mõjutatud riikide hulka. Sealsed elanikud sõltuvad suuresti oma looduskeskkonnast ning samas on neil vähim vahendeid kliimamuutustega toimetulekuks.

Oht inimeste tervisele

Kliimamuutused avaldavad juba mõju inimeste tervisele.

  • Mõnedes piirkondades on kuumast põhjustatud surmajuhtumite arv suurenenud ja teistes külmaga seotud surmajuhtumite arv vähenenud.
  • Juba on näha muutusi mõnede veega ja siirutajatega levivate haiguste levikus.

Kulud ühiskonnale ja majandusele

Kahju varale ja infrastruktuurile ning inimeste tervisele põhjustab suuri kulusid ühiskonnale ja majandusele.

Ajavahemikul 1980–2011 kannatas üleujutuste tõttu rohkem kui 5,5 miljonit inimest ja otsene majanduslik kahju oli üle 90 miljardi euro.

Sektorid, mis sõltuvad tugevasti kindlatest temperatuuridest või sademetehulgast, nagu põllumajandus, metsandus, energeetika ja turism, on eriti mõjutatud.

Oht elusloodusele

Kliima muutub nii kiiresti, et paljudel taime- ja loomaliikidel on väga raske sellega toime tulla.

Suur hulk maismaa-, magevee- ja mereliike on juba asunud ümber uutesse elupaikadesse. Maakera keskmise õhutemperatuuri kontrollimatu tõus seab mõned taime- ja loomaliigid suurenenud väljasuremisohtu.