Klima

Konsekvenser af klimaforandringerne

 
 

Klimaforandringerne påvirker alle verdens regioner. Polarisen smelter og vandstanden i havene stiger. I nogle regioner bliver ekstreme vejrfænomener og nedbørsmængder mere almindeligt, mens man i andre oplever mere ekstreme hedebølger og tørker.

Disse konsekvenser forventes at blive værre i løbet af de kommende årtier.

Smeltende is og stigende vandstande

Isbjerg, Baffin Island, Canada © Photodisc/DC Productions

Når vand varmes op, udvides det. På samme tid får den globale opvarmning polarisen og gletschere til at smelte.

Kombinationen af disse forandringer får vandstanden i havene til at stige, hvilket resulterer i oversvømmelser og erosion i kystområder og lavtliggende områder.

 

Ekstremt vejr, skiftende nedbørsmængder

Voldsom regn og andre ekstreme vejrfænomener bliver mere hyppige. Det kan føre til oversvømmelser og mindske vandkvaliteten, men også vandressourcerne i visse regioner.

Konsekvenser for Europa

  • I Syd- og Centraleuropa ser vi flere hedebølger, skovbrande og tørker.
  • Middelhavsområdet bliver tørrere og mere udsat for tørke og naturbrande.
  • Nordeuropa bliver væsentligt vådere, og det kan blive almindeligt med vinteroversvømmelser.
  • I byområderne, hvor 4 ud af 5 europæere nu bor, opleves hedebølger, oversvømmelser eller stigende vandstande, og man er ofte dårligt udrustet til at tilpasse sig klimaforandringerne. 

Konsekvenser for udviklingslandene

Mange fattige udviklingslande er blandt de mest berørte lande. Her afhænger befolkningen ofte i høj grad af deres naturlige miljø, og de har færrest ressourcer til at håndtere klimaforandringerne.

Risici for menneskers sundhed

Klimaforandringerne har allerede indflydelse på sundheden:

  • Der er sket en stigning i antallet af dødsfald som følge af hedebølger i visse regioner og et fald i kulderelaterede dødsfald i andre.
  • Vi ser allerede ændringer i udbredelsen af visse vandbårne sygdomme og sygdomsvektorer.

Omkostninger for samfundet og økonomien

Skader på ejendomme og infrastruktur og menneskers sundhed har store omkostninger for samfundet og økonomien.

Mellem 1980 og 2011 berørte oversvømmelser over 5,5 millioner mennesker og medførte direkte økonomiske tab på mere end 90 milliarder euro.

Sektorer, som i høj grad afhænger af bestemte temperaturer og nedbørsmængder såsom landbrug, skovbrug, energisektoren og turisme, er særlig hårdt ramt.

Risici for dyr og planter

Klimaforandringerne sker så hurtigt, at mange planter og dyrearter har svært ved at overleve.

Mange land-, ferskvands- og havarter har allerede flyttet område. Visse planter og dyrearter har øget risiko for udryddelse, hvis den globale gennemsnitstemperatur fortsat stiger ukontrolleret.