Действия по климата

Последици от изменението на климата

Изменението на климата засяга всички региони на света. Полярните ледени покривки се топят и морското равнище се покачва. В някои региони екстремните метеорологични явления и дъждовете стават все по-често явление, докато в други се наблюдават по-екстремни горещи вълни и суши.

Очаква се тези последици да се засилят през идните десетилетия.

Топящи се ледове и покачващо се морско равнище

Айсберг, о. Бафин, Канада © Photodisc/DC Productions

Когато водата се затопля, тя увеличава обема си. Същевременно глобалното затопляне води до топене на полярните ледени покривки и ледниците.

Комбинацията от тези промени води до покачване на морското равнище, а това причинява наводнения и ерозия в крайбрежни и ниско разположени области.

 

Екстремни метеорологични явления, промяна на валежите

Проливните дъждове и други екстремни метеорологични явления зачестяват. Това може да доведе до наводнения и влошаване на качеството на водата, както и до намаляване на водните ресурси в някои региони.

Последици за Европа

  • Все по-често в южна и централна Европа се наблюдават горещи вълни, горски пожари и суши.
  • В Средиземноморието става по-сухо, което го прави още по-уязвимо от суша и горски пожари.
  • Северна Европа става значително по-влажна и наводненията през зимата могат да се превърнат в нещо обичайно.
  • Градските области, където в момента живеят четири пети от европейците, са изложени на горещи вълни, наводнения или покачване на морското равнище, но често не са добре подготвени за приспособяване към изменението на климата. 

Последици за развиващите се страни

Много бедни развиващи се страни са сред най-засегнатите. Живеещите там хора често зависят до голяма степен от природната среда и разполагат с по-малко ресурси да се справят с изменението на климата.

Рискове за здравето на човека

Изменението на климата вече се отразява на здравето:

  • Наблюдава се увеличение на броя на свързаните с горещините смъртни случаи в някои региони и намаляване на свързаните със студа смъртни случаи в други.
  • Вече са налице промени в разпространението на някои пренасяни по вода болести и преносители на болести.

Разходи за обществото и икономиката

Щетите, нанасяни на имуществото и инфраструктурата, както и на човешкото здраве, водят до значителни разходи за обществото и икономиката.

Между 1980 г. и 2011 г. от наводнения са пострадали над 5,5 млн. души, а преките икономически щети са били над 90 млрд. евро.

Секторите, които са силно зависими от определени температурни равнища или количество валежи като селско стопанство, горско стопанство, енергетика и туризъм, са особено сериозно засегнати.

Рискове за дивата природа

Изменението на климата настъпва толкова бързо, че много растителни и животински видове водят борба за оцеляването си.

Много сухоземни, сладководни и морски видове вече са се преместили на други места. Някои растителни и животински видове ще бъдат изложени на повишен риск от изчезване, ако средните световни температури продължат безпрепятствено да се повишават.